4 fáze života podle Carla Junga – ve které z nich se nacházíte?

Carl Gustav Jung byl švýcarský psychiatr, působící hlavně v první polovině dvacátého století, který je považován za zakladatele analytické psychologie. Jeho objevy vydláždily cestu mnoha moderním psychiatrickým metodám. Velmi známá je např. jeho teorie tzv. archetypů, která uvádí, že psychika člověka se dá rozdělit na několik vrstev (přečíst si o ní můžete zde).

CGJungMyšlenky tohoto velkolepého filozofa jsou také častou inspirací spousty známých umělců a spisovatelů. Lidskou, vrozenou spiritualitu totiž dokázal prolnout do různých věd.

V Americké psychologické asociaci proběhl průzkum nejuznávanějších a nejcitovanějších psychologů dvacátého století. Carl Jung skončil na 23. místě.

Dnes se budeme bavit o jedné fascinující Carlově teorii, která popisuje 4 odlišné fáze života jedince, které přímo ovlivňují jeho vývoj.

1. Fáze těla (The Athlete Stage)

Tento stupeň je spojen s pochopením fyzična. Zjišťujeme, jak naše těla vypadají, na základě toho identifikujeme naše přednosti a vytváříme si komplexy.

Fyzický svět nám tak formuje určitou verzi reality. Po tom, co pochopíme, jak lidé reagují a jak to na nás působí, se prioritou stávají spíš naše pocity. To nás přivádí k další úrovni.

2. Fáze bojovníka (The Warrior Stage)

Rozpoznáváme důsledky různých akcí. Aspekty života začínáme různě porovnávat a přemýšlíme, jak situace využít co nejvíce v náš prospěch.

fist-1561157_640

Proto za náš názor bojujeme hlava nehlava. Za jakýchkoli podmínek chceme být lepší než ostatní. Netoužíme po ničem jiném než po bohatství, vlivu a kontrole.

3. Fáze akceptace (The Statement Stage)

Po ukončení honby za egoistickými cíli se začínáme poohlížet po duchaplnějších akcích a způsobech života. Podněty už tolik nehodnotíme. Uvědomujeme si, že fyzické aspekty reality nejsou tou pravou cestou k dosažení štěstí.

Chápeme, že fyzično je důležité, ale už tomu nepřikládáme takovou váhu jako dříve.

Až do teď jsme si masírovali sebevědomí. Teď už ale víme, že naše mysl a tužby jsou hlavní příčinou naší spirituální disbalance a nespokojenosti.

Tato fáze souvisí s touhou sloužit ostatním. Hledáme možnosti, jak nabýt moudrosti, která by dokázala zkrotit ego, které jsme si vybudovali.

4. Fáze ducha (The Spirit Stage)

Tato fáze je tou poslední a Jung upozorňoval na to, že ne každý jí dosáhne. V tomto stupni si uvědomujeme, že vše až do teď bylo součástí dobrodružství a po celou dobu jsme nebyli tak úplně sami sebou. Testovali jsme extrémy života člověka.

V této spirituální fázi se začínáme vyvíjet zevnitř. Jsme sami sebou a připouštíme si, že náš vývoj nikdy nekončí. Zvykáme si tak na nestálost.

butterfly-492536_640

Po všech těch zkušenostech můžeme tento životní stupeň využít ve vlastní prospěch. Můžeme se oprostit od představy sebe sama a pozorovat aspekty, které nás opravdu dělají tím, čím jsme.

zdroj

Ten, kdo mě zná, ví.
Ten, kdo mě nezná, nepotřebuje vědět.
Komentáře