Archiv autora: Kateřina K.

5 důvodů, proč mozek využívá víc než jen 10 % své kapacity

Všichni víme, že mozek řídí celé naše tělo. Představuje centrum našeho nervového systému a nese zodpovědnost za velké množství úkonů – učení, paměť nebo také například kontrolu našich motorických funkcí.

Vědci se postupem času začali o mozek více zajímat a prozkoumávali jeho kapacitní potenciál. Kromě vědeckých studií ale vznikla i hromada mýtů a nepotvrzených teorií, z nichž některé dosáhly velké popularity, kterým však příliš mnoho lidí bezhlavě věří.

Co je mýtus o 10 % mozku?

Jedna z nejpopulárnějších “mozkových teorií” pojednává o tom, že lidé využívají pouhých 10 % mozkové kapacity. Tento mýtus nabyl takové oblíbenosti, že se stal námětem k vytvoření filmů jako Všemocný nebo Lucy.moviez

Předmětem této teorie je předpoklad, že lidský mozek je rozdělen do menších oddílů a částic, z nichž využíváme jen desetiprocentní podíl. Odtud pak vychází další předpoklad, že existují sekce mozku, které jsme zatím neodemkli, a že lidský potenciál je nekonečný.

Sociální průzkumy neustále vykazují velké množství lidí, kteří této teorii stéle věří, ačkoliv jí tak úplně neporozuměli. Prostě ji vnímají jako fakt.

Dokonce i původ mýtu je neznámý. Někteří tvrdí, že se datuje až do viktoriánského období, zatímco ti ostatní si myslí, že vznikl při vývoji teorií o energetických rezervách Williamem Jamesem a Borisem Sidisem na přelomu 19. a 20. století. Od té doby vyšla řada publikací na téma osobní motivace a seberozvoj, které využívají této myšlenky. Otvírá totiž dveře širokému spektru příležitostí, ke kterým by člověk získal přístup, kdyby dokázal využít celkové kapacity svého mozku.

Avšak inspirující mýtus zůstává mýtem – zpečetěno vědou.

5 důvodů, proč jsme víc než jen desetina našeho mozku

1. Jednotlivé úkony a části mozku pracují společně.

Mozek, v rozporu s představou o využití pouhých 10 % jeho kapacity, nefunguje jako jednotlivý orgán, ale dělí se do jednotlivých oblastí s odlišnými funkcemi.

Koncový mozek, největší část mozku, nese zodpovědnost za vyšší kognitivní funkce – například paměť a uvažování. Naopak díky mozečku jsme schopni koordinovat pohyb a udržet rovnováhu. A nakonec mozkový kmen, který vládne našim instinktům (polykání, dýchání, vyměšování, tlak krve).

Přestože se odlišují svým účelem, pracují v naprostém souladu. Během let studie odhalily propojení jednotlivých funkcí s ostatními částmi mozku, avšak máme se stále čemu učit.

2. Mozek pracuje neustále, a to i když spíme.

Vědci pomocí zobrazovacích metod a skenování zjistili, že mozek se, během našeho života, nikdy nezastaví – neurony ani ostatní buňky nikdy neodpočívají – a to i když spíme a v podstatě neděláme nic, hlava nepřestává pracovat.

Představa o využití 10 % kapacity by mohla působit důvěryhodně, pokud by byl mozek jen k přemýšlení a učení, pravdou ale je, že má prsty doslova ve všem co děláme, ať už jde jen o reflex nebo komplexní činnost.

Například ranní čištění zubů – jdete směrem do koupelny, otevřete dveře, do jedné ruky vezmete kartáček, do druhé zubní pastu a vymáčknete přiměřené množství. Nic výjimečného, že? V mozku to ale začíná jiskřit už v momentě, kdy se rozhodnete si zuby vyčistit.

3. Lidé mají velké, hladové mozky.

chimpanzee-1545010_640Ne nadarmo byl člověku nadělen velký mozek. Většina lidí si to možná neuvědomuje, ale lidský mozek během evoluce značně vyrostl. Kromě jejich velikosti je také třeba zmínit, jak jsou hladové, v tomto ohledu převyšují všechny orgány, pojmou totiž více než 20 % tělesných zdrojů, například kyslíku nebo krve. Mozky ostatních primátů zkonzumují jen zhruba 7 – 8 %.

Tato energie je palivem, jenž umožňuje neuronům mezi sebou komunikovat a přenášet signály, a zároveň udržuje zdraví mozkových buněk . Přestože máme tak hladové mozky, naše tělo spaluje stejné množství kalorií, jako těla primátů podobné velikosti.

4. V mozku jsou uloženy naše vzpomínky.

Ačkoli zaujímá funkci operačního systému, zasluhuje si také titul vysokokapacitního zařízení. Podobně jako je to se soubory na vašem pevném disku, miliardy mozkových neuronů vytvářejí nespočet spojení zabírajících část jeho kapacity.fairy-tale-1488995_640

Říká se, že dokážeme zdokonalit naši paměť a myšlení procvičováním a učením se nových věcí. Jelikož funguje podobně jako sval, můžeme toto tvrzení potvrdit, protože – čím více jej používáte, tím silnějším se stane.

Disponujeme skoro deseti miliardami buněk, z nichž každá dokáže vytvořit stovky spojení. Nicméně, tím že se naučíme něco nového, neotevíráme nepoužívanou část mozku, ale posilujeme, nebo vytváříme nová, silnější, spojení mezi existujícími nervovými buňkami.

5. Mozek je multi-tasker.

Nejenže neustále pracuje, ale také se vyžívá v multitaskingu, neboli je schopný se věnovat hned několika úkonům naráz.  Při běžné činnosti pracuje hned několik oblastí mozku zároveň.

Vraťme se znovu k čištění zubů – kromě této činnosti také obvykle stojíte nebo se pozorujete v zrcadle. Tyto jednoduché aktivity řídí více než jedna část mozku.

Příznivci představy o využití pouhých 10 % mozku nejspíše zklame zjištění, že mozek už teď pracuje na plné obrátky a neexistují žádné další části, které bychom mohli aktivovat.

Jste víc, než pouhá desetina.

Přes všechny důkazy o tom, že náš mozek využíváme na 100 %, mnoho lidí stále raději věří mýtu – a není se čemu divit. Díky němu totiž věří, že v nich existuje potenciál, který je třeba objevit, díky němuž by se stali lepšími lidmi – učili se jazyky, sportovali, pamatovali si texty písniček. Když nad tím tak přemýšlíte, tato teorie nikomu neškodí – mnoho lidí se právě díky ní začalo věnovat seberozvoji a dalším aktivitám – je však poněkud zavádějící.

Vyvrácení 10 % mýtu by nám však nemělo zkřížit cestu k novým znalostem a aktivitám – jak už jsme zmínili, učením náš mozek posilujeme. Sice už jej využíváme naplno, avšak ještě nejsme obeznámeni se vším, co dokáže. Někdo může být zklamaný, jelikož dveře k telekinezi se uzavřely, avšak stále zbývá spousta věcí k prozkoumání a osvojení.

Využíváme 100 % mozkové kapacity, avšak jsme schopni mnohem více, stačí to jen přijmout, uchopit a každé aktivitě věnovat dostatek energie a plnou pozornost.

 – Zdroj

Nový trend ve školství: Meditace za trest

Před mnoha lety se ještě fyzické tresty považovaly za legální, všechny třídy měly jedno společné – rákosku, či vařečku, zavěšenou na stěně pro případ, že by žáci zlobili.  Způsoby trestání prošly v průběhu historie radikálními transformacemi, avšak vynalézaví učitelé přišli s novými prostředky, jako např. s podmínečným vyloučením, hodinami po škole, alternativními školami a také výchovnými poradci. Přineslo to ale nějaký smysluplný výsledek?

Článek Tělesný trest: Porušení práv dítěte ve škole (Corporal Punishment: Violation of Child Rights in School) se zabývá tím, jakou škodu fyzické praktiky mohou napáchat.

“Výsledky průzkumů vykazují, že aplikování fyzických trestů na děti jakéhokoli věku je naprosto neefektivní. Často se tato disciplinární strategie projevila jako velmi nebezpečná. Potrestání dítěte v něm vyvolává hněv a odpor, a také snižuje jeho sebevědomí. Jelikož se děti řídí vzorem dospělých, tresty v nich zanechávají dojem, že násilí a pomsta jsou řešením problémů.”

— profesor Maadabhushi Sridhar, autor článku Corporal Punishment 

Proč tedy nezkusit jiný, nefyzický, způsob? Člen zákonodárného shromáždění Roger Dickinson představil zákon na snížení trestů, a následných vyloučení studentů, za malé školní přestupky, jehož přijetí udělalo z Kalifornie první stát v USA, který přijal nový zákon omezující studentská disciplinární opatření. Dickinson uvedl:

“Děti, které byly trvale, či dočasně vyloučeny ze školy, mají pětkrát větší sklony ke kriminalitě. Namísto vyhazování studentů ze škol bychom je měli na škole udržet a vést je k tomu, aby školu dokončili a drželi se dál od trestněprávního systému.”

Celonárodní prosba o disciplinární reformu, začala v amerických politicích, učitelích a rodičích vyvolávat pochybnosti o doposud využívaných praktikách. Průzkum odhalil, že tresty ve formě vyloučení, propadnutí a hodin po škole brání žákům ve studiu, a to i těm bezproblémovým.

student-1571488_640

Velmi fascinující je jedna z úvodních myšlenek již zmíněného článku Corporal Punishment:

 

 

“Disciplíně vás nenaučí nikdo, kromě vás samých. Učebnice představují zdroj informací a komunikace během učení je doplňuje. Aby se člověk stal moudrým, výchova a vzdělávání musejí být obohaceny o zdravý rozum, který zahrnuje i kázeň. Disciplína je obsažena v postoji, charakteru, zodpovědnosti, či závazku a tudíž je niterní,  zatímco snaha ji vyvolat je externím procesem. Je tedy třeba internalizovat průběh vzdělávání a disciplíny. Potom spolu disciplína i vzdělání půjdou ruku v ruce slovem i duší.”

— profesor Maadabhushi Sridhar

Zaměřme se na slova “niterní” a “duše”. Hroutí se systém protože neučíme děti, aby se rozvíjely zevnitř? Co kdybychom se pokusili porozumět tomu, co nám říkají, abychom se tak dostali pod povrch tohoto problému?

V Baltimoru, ve státě Maryland, na základní škole Roberta W. Colemana zaujali k dosahování disciplíny jejich žáků nový, holistický, postoj. Namísto jejich trestání, nebo schůzek s ředitelem školy, jsou žáci této školy posíláni do “místnosti uvědomění” (the mindful moment room), kde mají prostor k tomu, aby meditovali a zklidnili tak svou mysl.

Zmíněné opatření dnes působí už rok a vedení školy si povšimlo toho, že od té doby nedošlo k žádným vyloučením, či propadnutím.

steinbach-56641_640

Za přípravou tohoto nového disciplinárního postupu stojí baltimorská nezisková organizace Holistic Life Foundation, jejímž cílem je péče o blahobyt dětí a dospělých z méně zabezpečených komunit. Jeden z organizátorů projektů – Andres Gonzales – říká, že žáci opravdu vnímají tyto zážitky a sdílejí to, co se naučili, se svými rodinami. Uvedl, že:

“Toto je způsob, jak vynaložit s efektem šíření (the trickle down effect), když mámy a tátové mají těžký den, vykřičí se večer na děti, a ty jdou druhý den do školy a křičí na jejich kamarády. Na druhé straně, někteří rodiče nám řekli, že jednou přišli z práce domů a jejich dcerka přiběhla a povídá: ‘Hele mami, honem, sedni si, musím tě naučit, jak správně dýchat!'”

Neustále probíhají studie, které potvrzují pozitivní účinky meditace: úlevu od bolesti, nárůst kreativity, zmírnění stresu a posílení imunity. Jedna studie dokonce prokazuje, že meditace může zvrátit vzniklé srdeční onemocnění.

“Místnost uvědomění” na základní škole Roberta W. Colemana je vybavená lampami, dekoracemi a fialovými polštářky – což je obrovský rozdíl oproti klasickým hodinám po škole, nebo schůzce s ředitelem. Studenti jsou zde vedeni k tomu, aby seděli, dýchali, meditovali a zklidnili svou mysl. Mají také prostor k tomu, aby se otevřeli a svěřili se s tím, co je tam přivedlo.

“Je to úžasné.” poznamenal Kirk Philips, holistický koordinátor na Colemanově střední. “Nenapadlo by vás, že by děti dokázaly v tichosti meditovat. A ony to zvládají.” Dokonce i na vánočním večírku, děti měly meditovat před tím, než dostaly dárky. “Pro malé dítě musí být těžké se posadit a meditovat, když víte, že máte za chvíli dostat pytel dárků, a ony to dokázaly! Byl to krásný pohled. Usmívali jsme se jeden na druhého a pozorovali je.” vysvětlil Philips.

meditation-428382_640Není to jen záležitost této školy, i ostatní se pokoušejí implementovat tyto praktiky. Ve Velké Británii probíhá projekt Vědomí ve Školách (Mindfulness in Schools project), jehož smyslem je naučit dospělé, jak uskutečnit tento program. Na tom stejném pracuje i americká nezisková organizace Uvědomělé školy (Mindful Schools).

Tyto snahy zapojit sílu vnímání přítomného momentu znamenají obrovský průlom pro studenty, učitele i rodiče. Chtěli byste, aby vaše děti chodili do takovéto školy?

Meditací jsme se zabývali již v několika předchozích příspěvcích, např.: co dělá meditace s mozkemproč bychom měli meditovat a jak se pomocí meditace můžete zbavit stresu.

 – Zdroj

Líčení: lék pro sebevědomí, nebo jed pro tělo?

Historie kosmetického průmyslu sahá mnohem dál, než si lidé myslí. Líčení, ranní rituál většiny žen, má počátky v Africe v období mezolitu – před téměř 300 000 lety – ve formě nanášení pigmentových minerálů. Postupem času začaly jednotlivé kultury rozvíjet jejich zevnějšek nejrůznějšími způsoby – začerňování zubů, bělidla vyrobená z octa a olova nebo třeba rtěnka z rozdrcených brouků.

Před tím, než se společnost rozdělila do jednotlivých vrstev a kultur, byl rituál nanášení pigmentu na tělo spíše záležitostí zvědavosti. Šlo o prozkoumávání tělesné stránky věcí, jejich barev, vytváření tvarů a symbolů s hlubším smyslem – tvorbu umění.

Jakmile se jednotlivé komunity začaly formovat do větších, více strukturovaných, sociálních celků, “make-up” se týkal spíše zámožnějších sociálních vrstev a jeho smysl se tak podstatně změnil – líčení se stalo vyobrazením něčího charakteru. Dnešní význam nanášení líčidel, přetransformovaný podle našich představ o kráse, se zásadně liší od toho původního, nemusí to však znamenat, že je lepší či horší.

Chemická stránka věci

Kosmetický průmysl aktuálně představuje miliardový byznys, jehož podstatou je často upřednostňování výdělku před zdravím. Pod nablýskanými reklamami s dokonalými ženami na zářivém pozadí se skrývá ošklivá pravda o ekologických škodách, které toto odvětví způsobilo. Některé chemické složky obsažené v kosmetických produktech se totiž nikdy kompletně nerozloží a tím pádem se hromadí v našem ekosystému.

líčení-zrcadloOd drcení brouků jsme ušli velmi dlouhou cestu, přilepšili jsme si ale s přípravky, které používáme dnes? Když si přečtete složení většiny kosmetických produktů, které jsou běžně k dostání v drogeriích, zjistíte, že se jedná o chemický koktejl, obsahující vše od velmi neoblíbených parabenů až po ještě škodlivější ftaláty. Většina s těchto látek hraje roli konzervantu nebo zaručí, že vám krém či make-up na tváři vydrží o něco déle. Když do toho opravdu nahlédnete a zjistíte, jaké mají jednotlivé látky vedlejší účinky, dojde vám, že, obzvlášť při jejich vzájemné kombinaci, na vaši pleť rozhodně nepatří – a to především dlouhodobě.

Skvělým příkladem je studie, pod vedením UC Berkeley a Clinica de Salud del Valle Salinas, pojednávající o účincích – třeba jen krátkodobého – vysazení různých kosmetických produktů, šampónů a dalších přípravků péče o tělo. Když k takovéto pauze dojde, hladina chemických látek v těle, které způsobují hormonální nevyváženost, značně klesne.

Tento průzkum byl publikován deníkem Enviromental Health Perspectives a zúčastnilo se jej 100 latinskoamerických teenagerů, kterým dali vědci přípravky neobsahující ftaláty, parabeny, triclosan a oxybenzon – látky, jež jsou součástí většiny přípravků péče o tělo, např. kosmetiky, mýdel, krémů na opalování, šampónů a dalších produktů vlasové péče, které, jak ukázaly testy na zvířatech, okamžitě proniknou do endokrinního systému těla.

Toto je však jen jeden s mnoha příkladů. Na trhu se dnes vyskytuje spousta organických, zdraví prospěšných a dokonce veganských přípravků, nejen dekorativní kosmetiky, které jsou sice dražší, nicméně hodnota lidského zdraví se přeci nedá vyčíslit, nemyslíte?

Psychologická stránka věci

marilyn-monroe-399194_640Všichni víme, že kosmetický a módní průmysl je zaměřený převážně na ženy. Podívejte se na reklamy. Média dívkám neustále předhazují obrázky žen, které mají být ideálem krásy – pro ně jsou totiž předpoklady krásné tváře velice omezené – což denně ovlivňuje milióny žen na celém světě.

Harris interactive poll zajistila průzkum – v zastoupení organizace Renfrew Center – kterého se zůčastnilo 1 292 žen nad 18 let, z nichž 44% projevilo negativní názor na jejich nenalíčený vzhled. Další odpovědi v rámci tohoto průzkumu vykazují:

48% žen uvedlo, že se líčí z toho důvodu, že se tak samy sobě více líbí.

32% žen uvedlo, že se díky líčidlům cítí dobře.

11% žen jej nosí z povinnosti.

44% jej používá, aby zakryly nedostatky pleti.

Řešení

silhouette-67195_640Pokud jste lidé, kteří se striktně drží svých návyků, můžete líčení vnímat jako posvátný každodenní rituál. Nicméně snaha o kontrolu nad svým vlastním sebevědomím pro vás může být mnohem posvátnější a dlouhodobě rozhodně přinese ovoce. Zeptejte se sama sebe, proč se vlastně líčíte? Je to kvůli vám, nebo kvůli někomu jinému?

Čím častěji nosíme make-up, tím víc jsme zvyklé na náš nalíčený obličej, a tím těžší je potom ocenit naši přirozenou krásu. Pokud nejste spokojené se svým vzhledem, pamatujte na to, čím jsme obklopeny. Jsme krmeny konkrétními obrazy toho, jak vypadají krásné ženy, avšak opravdová krása je a vždy bude jen subjektivní. Neexistuje žádný vzor opravdové krásy.

Přestaňme věnovat pozornost masmédiím a tomu, co se nám pokoušejí namluvit. S naším slepým přijímáním toho, co je podle médií “normální”, se i náš úsudek stává slepým. Pokud budete trávit čas s lidmi, kteří vás opravdu vidí takové, jaké jste, omezení fyzického vzhledu se vypaří.

Krása je skutečná, čistá a jednoduchá. Pokud se máte rádi a cítíte se dobře, vaše sebevědomí vyzařuje i směrem k vašemu okolí. Opravdová krása existuje za hranicemi fyzických rozměrů a pokud se s touto myšlenkou ztělesníte, nebude třeba pro krásu trpět, vy sama se stanete jejím symbolem.

 –  zdroj

Došlo k obnově znamení zvěrokruhu. Co to pro nás znamená?

Hvězdy představují jakousi databázi informací, a to nejen z vědeckého hlediska. Jejich působení se promítá do našich každodenních životů v nejrůznějších situacích – od překonávání překážek, přes vytváření zdravých vztahů, až po formování našeho charakteru. Počátek tohoto povědomí se datuje až do období antiky a bylo po staletí předáváno až se dostalo i k nám.

NASA poprvé během 2000 let obnovila znamení zvěrokruhu

Starověké civilizace však nepočítali s nepatrnou odchylkou Zemské rotační osy, která vznikla důsledkem působení Slunce a Měsíce během minulých dvou tisíciletí. Dnešní noční obloha je tedy odlišná od té, kterou pozorovali starověcí astrologové, a souhvězdí, ze kterých znamení horoskopu vycházejí, jsou zhruba o měsíc posunuta. Tím pádem 86% lidí nezná svoje pravé znamení horoskopu.

Nové rozdělení znamení zvěrokruhu:

Kozoroh Capricorn 20. leden – 16. únor
Vodnář Aquarius 16. únor – 11. březen
Ryby Pisces 11. březen – 18. duben
Beran Aries 18. duben – 13. květen
Býk Taurus 13. květen – 21. červen
Blíženci Gemini 21. červen – 20. červenec
Rak Cancer 20. červenec – 10. srpen
Lev Leo 10. srpen – 16. září
Panna Virgo 16. září – 30. říjen
Váhy Libra 30. říjen – 23. listopad
Štír Scorpio 23. listopad – 29. listopad
Hadonoš Ophiuchus 29. listopad – 17. prosinec
Střelec Sagittarius 17. prosinec- 20. leden

Všimli jste si něčeho zvláštního? Ne? Podívejte se ještě jednou.

Ano, je to tak, existuje třináct znamení zvěrokruhu. To ale není žádná novinka, již babylonští astrologové objevili všech třináct konstelací, Hadonoše však opomenuli záměrně, aby umožnili rovnoměrné rozdělení jednotlivých znamení do 360° cesty Slunce.

Jak vidíte, vládní spiknutí nejsou žádnou novinkou.

Třinácté znamení: Hadonoš

Jak už sám název napovídá, souhvězdí Hadonoše je znázorněním muže držícího hada. Tento symbol byl mnohokrát upraven a přetvořen jednotlivými kulturami, nicméně se vždy jednalo o totéž souhvězdí.

640px-sidney_hall_-_uranias_mirror_-_taurus_poniatowski_serpentarius_scutum_sobiesky_and_serpensV řecké mytologii je Hadonoš považován za znázornění Asklépia, boha lékařství, který oplýval schopností vzkřísit mrtvé. Rozzuřený bůh podsvětí, Hádes, přesvědčil Dia, aby Asklépia popravil úderem blesku. Během umírání se Asklépios přemístil na noční oblohu ve formě souhvězdí, odkud na nás shlíží dodnes.

Sumérové Hadonoše identifikovali jako boha moudrosti a magie jménem Enki. Naopak pro Egypťany byla tato postava mužem jménem Imhotep, který v Egyptě žil v 27. století před Kristem. V Bibli je definován jako Židovský muž Josef, syn praotce Jákoba – Imhotep je egypstký ekvivalent pro jméno Josef.

Charakteristika Hadonoše

Pokud máte narozeniny mezi 29. listopadem a 17. prosincem, jste opravdu narozeni ve znamení Hadonoše. Tyto charakteristické rysy na vás nejspíš budou sedět více než ty, které platí pro Štíra či Střelce.

 • Hledáte mír a harmonii
 • Jste poetičtí a vynalézaví
 • Usilujete o vyšší vzdělání a moudrost
 • Jste intuitivní
 • Máte tajné nepřátele v blízkých nebo dokonce rodinných kruzích
 • Jste ambiciózní
 • Rádi nosíte živé barvy a složité (hlavně kostkované) vzory
 • Nedělá vám problém jednat s autoritami
 • Přitahujete štěstí vám i vašemu okolí

universe-1044107_640Vaše nové já

Charakteristické rysy Lva, mého původního znamení, mi nikdy nebyly příliš blízké, nicméně teď už to dává smysl. Možná nebude jednoduché se smířit s touto novou konstelací, ale rozhodně si najděte informace o vašem “novém” znamení zvěrokruhu, budete překvapení, jak přesné by mohly být.

Koneckonců, napsaly to samy hvězdy…

– Zdroj

6 způsobů bělení zubů – bez narušení jejich skloviny

Bylo prokázáno, že pro nás tradiční způsoby bělení zubů zkracují životnost našeho chrupu. Stomatoložka Linda Greenwall se důkladně zabývala následky bělení a dalších zubních zákroků, při kterých je používán oxid chloričitý a prohlásila:

„Zákroky zahrnující použití této látky jsou prohlašovány jako bezpečné. Což v tomto případě rozhodně neplatí.“

Stále je obtížné najít bezpečnou a efektivní alternativu k „tradičním“ postupům při bělení zubů – takovým, jež nenávratně poškozují naši zubní sklovinu. Linda uvádí, že bělení oxidem chloričitým má opravdu vážné následky – poleptání zubů, ztráta jejich lesku a změna barvy, tvoření více skvrn (kvůli zničené zubní sklovině), náš chrup je citlivý a působí hrubě.

Další rizika:

 • přecitlivělost
 • zvýšená křehkost zubů
 • podrážděné dásně
 • ztráta zubní skloviny

Pokud opravdu toužíte po krásných bílých zubech, musíte se nejprve zamyslet nad tím, co je příčinou jejich zabarvení. Nejčastějšími příčinami je pití kávy, čaje, červeného vína a samozřejmě kouření, takže začněte tím, že omezíte nebo zcela eliminujete konzumaci těchto čtyř věcí.

Konvenční cesta sice nese tato rizika, avšak existují také bezpečnější alternativy spíše holistického rázu.

1. Olej

Tato tradiční ájurvédská praktika detoxikuje a čistí lidský organismus. Spolu s bělícími účinky redukuje možnost vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Tradiční volbou je sezamový olej, ale pro dosažení efektivnějších výsledků zvolte kokosový, jelikož obsahuje monolaurin, který ničí bakterii napadající ústní dutinu zvanou „Streptococcus mutans“.

Na oleji rozhodně nešetřete, je důležité, aby byl kvalitní. Vezměte polévkovou lžíci oleje a dejte jej do úst. Přejíždějte všechny vaše zuby a pracujte s olejem tak, abyste jej dostali i do mezizubních prostorů a zadní části ústní dutiny. Buďte důkladní a nespěchejte – měli byste to vydržet alespoň 20 minutRozhodně olej nepolykejte! Čím déle jej máte v ústech, tím více bude kontaminovaný. Během tohoto procesu totiž doslova vytahujete bakterie, plísně a viry nejen z vašich úst, ale z celého těla. Až skončíte, olej vyplivněte a pro lepší pocit si můžete vyčistit zuby běžným způsobem.

2. Jedlá soda

Jedlá soda má opravdu nízkou hodnotu relativní dentinové abrazivity (RDA) – obsah brusných látek a tedy i míra obroušení zubů. Stupnice má rozmezí od 0 (žádná abrazivita) do 269 (vysoká abrazivita). U běžných bělících zubních past se hodnoty pohybují v rozmezí 100 a 150, zatímco hodnota jedlé sody je pouhých 7. Pokud jsou hodnoty vyšší než 150, látka je považována za škodlivou pro zubní sklovinu (obzvláště v kombinaci s tvrdým kartáčkem).

baking-soda-768950_640Vezměte špetku jedlé sody a v menší sklenici nebo misce ji rozmíchejte v malém množství vody (ideálně ne kohoutkové) – snažte se, aby se co nejvíce částic ve vodě rozpustilo. Do tohoto roztoku namočte kartáček a začněte s čištěním – začněte stoličkami a postupně se přesunujte k přední části zubů. Pokud chcete, po vyčištění kartáčkem můžete roztok rozředit vodou a vykloktat jej. Nakonec vypláchněte ústní dutinu vodou.

Je taky možné nasypat jedlou sodu přímo na kartáček a začít u předních zubů – smíchá se se slinami a vytvoří tak o něco hustější směs než při předchozím postupu.

3. Jíl bílý

Také nazývaný kaolín, má velmi nízkou abrazivní hodnotu, působí efektivně proti zubním skvrnám a také zuby skvěle leští. Obsahuje vápník, zinek, hořčík a oxid křemičitý a je vhodný i pro citlivé zuby.

Malé množství naneste přímo na zubní kartáček a začněte s čištěním předních zubů, až se prášek smíchá se slinami, pokračujte směrem k zadním zubům. Je možné jej zkombinovat s jedlou sodou.

4. Aktivní uhlí

Lidský organismus aktivní uhlí neabsorbuje, ale naopak samotné uhlí je absorbentem, který jednoduše odstraní toxiny z organismu – bez vedlejších účinků. Obvykle je užíván při otravě jídlem, nebo když někdo sní něco jedovatého. Pokud jej sníte do 30 minut po jídle, měli byste vidět výsledky, neberte však žádné vitaminové nebo jiné suplementy, absorbuje je taky.

640px-Activated_Carbon
By Self (en:User:Ravedave) – Self (en:User:Ravedave), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1038326

Při zacházení s uhlím pamatujte na to, že sice odstraní zubní skvrny, avšak na oblečení, v kuchyni, atd. skvrny zanechává. Může také způsobit zácpu, omezit vstřebávání minerálů a rozhodně by se neměl kombinovat s mléčnými produkty – pokud byste jej, třeba jen omylem, snědli.

Navlhčete zubní kartáček a dejte do uhlí, abyste jej obalili. Vložte do úst a jemnými krouživými pohyby čistěte zuby – mělo by to trvat cca 2 minuty. Opatrně vyplivněte obsah úst a důkladně je vypláchněte vodou. Uhlí také můžete skombinovat s vodou a držet se postupu, nebo jej smíchat s olejem a postupovat podle 1. bodu.

5. Zředěný peroxid vodíku

Pro tento postup je velmi důležité vybrat peroxid vodíku s koncentrací mezi 1% a 1,5%. Jakákoli vyšší koncentrace vám zničí zuby – a to i 3%.

Naše tělo produkuje peroxid převážně v plicích, střevech a štítné žláze, aby upozornilo imunitní systém na zranění. Zředěný roztok je vhodný obzvláště pro osoby trpící zánětem dásní.

Použijte velmi nízkou koncentraci a s přiměřeným množstvím vyplachujte ústa 3 – 5 minut.

6. Kurkuma

Tak jako s uhlím si dávejte pozor při zacházení s kurkumou – jinak budete mít skvrny všude. Obarvíte tak i váš zubní kartáček, proto doporučuji mít jeden zvlášť na tuto proceduru.  Ale nebojte, zuby vám neobarví.

Kurkuma usnadňuje trávení, působí protizánětlivě a má celkově velmi pozitivní dopad na naše zdraví. Je také skvělou prevencí proti některým typům rakoviny.

ginger-1191945_640Namočte zubní kartáček, obalte jej v 1/8 čajové lžičky kurkumy a vyčistěte si zuby tak, jak jste zvyklí, jen nevyplachujte ústa a nechejte kurkumu působit dalších 3 až 5 minut. Doporučuji nakonec vyčistit zuby běžným způsobem, abyste se zbavili zbytků kurkumy v mezizubních prostorech.

Můžete také vyzkoušet takové kombo: 2 díly kurkumy, 1 díl kokosového oleje a 1 díl jedlé sody – vše důkladně promíchejte a vytvořte pastu – je třeba uchovávat v chladu (kokosový olej se rozpouští už při pokojové teplotě).

Při praktikování přírodních léčebných metod je třeba pamatovat na to, že změna nenastane přes noc. Pokud toužíte po přirozeně bílých a zářivých zubech, musíte si nejprve uvědomit, že to potrvá. Alespoň měsíc kombinujte výše uvedené způsoby a omezte konzumaci zabarvujících látek (káva, čaj, červené víno, kouření) a pak zhodnoťte jejich účinnost.

– Zdroj

Věda versus spiritualita: 5 významných vědců, kteří věřili v jejich propojení

Působit ve vědě a akademické sféře nebo se dokonce stát osobou, která v těchto oblastech vyniká, vyžaduje důkladnou znalost svého oboru. Informovanost, analytické myšlení a bystrost jsou, vzhledem k západnímu vzdělávacímu systému, který je velmi důsledný a orientovaný na detail, některé z hlavních kritérií nezbytných k tomu, aby byl člověk shledán inteligentním.

Nicméně při bližším pohledu na ty nejvýznamnější myslitele a na jejich cesty k úspěchu, se dostáváme k překvapivě odlišnému scénáři.

Dnes pro vás máme pět nejúspěšnějších vědců všech dob, jejichž působení mělo pro lidstvo ohromný přínos. I když spadají do kritérií uvedených výše, byli silně spirituálními lidmi.

1. Albert Einstein

Albert EinsteinZápadní svět jej považuje za nejchytřejšího člověka, který kdy žil. Einstein byl fyzikem, který věnoval celý svůj život snaze pochopit zákony vesmíru. Během jeho bádání se dobral několika významných vědeckých průlomů, které nesou částečnou zodpovědnost za zformování světa do dnešní podoby. V našich učebnicích dějepisu však nenajdeme zmínku o tom, že za své vědecké úspěchy vděčí něčemu doslova nevědeckému.

Einsteinova teorie relativity pomohla objevení a pochopení vzniku černých děr, o čemž si můžete přečíst zde.

„Nejkrásnější zkušenost, jakou můžeme mít, je zkušenost záhady, tajemna. Je to fundamentální cit, který stojí u kolébky pravého umění a pravé vědy. Každý, kdo to nezná a neumí se už divit a žasnout, jako by byl mrtvý a musí mít mdlé oči. Byl to zážitek záhady – i když smíšené se strachem – co zplodilo náboženství. Vědět o existenci něčeho, do čeho nemůžeme proniknout, naše vjemy nejhlubšího důvodu a nejzářivější krásy, které jsou našim myslím přístupné pouze ve svých nejjednodušších formách – je to toto povědomí a tento pocit, co utváří skutečné náboženství; v tomto smyslu a jedině v tomto jsem hluboce nábožný člověk.“

– Albert Einstein, The World as I See It, 1949

2. Issac Newton

Isaac NewtonIssac Newton byl prvním, kdo objevil a popsal zákony pohybu a existenci gravitace. Také rozvinul světonázor o tom, že vesmír funguje jako obrovský mechanický stroj. Na základě těchto faktů byste si mohli myslet, že jeho pohled na svět byl čistě racionální, avšak polovina z deseti miliónů slov, které napsal ve formě poznámek a knih, nese náboženský význam. Věřil, že byl jedním několika lidí, které si vybral Bůh, aby předávali informace z Bible. Duchovno považoval za jedinou cestu k pochopení vesmíru. Další milion slov věnoval metafyzickým spisům o jeho pátrání po nesmrtelnosti a osvícení prostřednictvím kamene mudrců.

„Ateismus působí na člověka natolik nesmyslně a protivně, že jej nikdy nikdo nevyučoval.  Mohla by být jen náhoda, že v případě ptáků, zvířat i lidí je pravá strana těla téměř identická se stranou levou (s výjimkou útrob), máme jen dvě oči, dvě uši, nos se dvěma dírkami a pod ním jedna ústa, na ramenou dvě ruce, přední nohy, nebo křídla, dvě nohy vycházející z kyčlí a nic víc? Z čeho vychází tato jednotnost platící pro všechny vnější tvary, když ne z úmyslů jejího autora? Čím to je, že oči všech živých tvorů jsou průhledné na samé dno a jsou tak jediným průhledným článkem organismu tvořeným tvrdým transparentním povrchem, oční čočkou a zornicí uprostřed a vším tak detailně uzpůsobeným k vidění, že žádný člověk není schopen něco podobného vytvořit? Mohla náhoda vědět, že existuje světlo a jeho lom, které zasáhne oči všech bytostí a ony toho využijí ve svůj prospěch? Tyto a jim podobné úvahy vždy udržovaly a budou udržovat lidstvo v přesvědčení, že existuje bytost, která to všechno vytvořila a má vše ve svých rukou, a které je tedy třeba se obávat.“

– Sir Issac Newton, A short Schem of the true Religion

3. Nikola Tesla

Nikola TeslaDíky Teslovi využíváme elektrickou energii na denní bázi a spousta jeho technologií se vyvíjí dodnes. Je považován za jednoho z největších myslitelů, který naprosto předběhl svou dobu. Nicméně i on se intenzivně zajímal o mysticismus, zejména o východní Védské tradice. Velké množství jeho objevů by nemuselo být uskutečněno, kdyby nebylo jeho znalostí o přírodě a energii, kterých nabyl prostřednictvím svých průzkumů.

O Teslových úžasných objevech a vynálezech si můžete přečíst tady.

„Pokud chceme mluvit o člověku, je třeba jej pojmout jako součást lidstva. Tento fakt je třeba přijmout, namísto jeho analyzování pomocí vědeckých metod. Zmíněné vazby nelze vidět, ale můžeme je cítit. Říznu se do prstu a cítím bolest: prst je mojí součástí. Vidím kamarádovo zranění a také mě to bolí: můj přítel a já jsme jeden. A teď vidím zraněného nepřítele, o kterého starost nemám, ale stále mě to trápí. Nedokazuje to snad, že každý z nás je součástí celku? Buddhisté to vyjadřují jedním způsobem, křesťané jiným, ale oba říkají totéž: Všichni jsme jeden.“

– Nikola Tesla, The Problem Of Increasing Human Energy

4. David Bohm

Autor: Původně soubor načetl Karol Langner na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3037230
Autor: Původně soubor načetl Karol Langner na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., Attribution, Wikipedia Commons

David Bohm je, převážně za jeho pokroky v kvantové mechanice, považován za jednoho z nejschopnějších přírodovědců dvacátého století. Jen hrstka lidí však ví, že i jemu přestaly stačit ortodoxní zákony fyziky. Obrátil se tedy k východním filozofiím a trávil čas s moudrými mysliteli, jako například s Džiddú Krišnamúrtim, aby se dobral lepších odpovědí na jeho otázky.

„Řekl bych, že během mého vědeckého a filozofického působení jsem se nejvíce zabýval pochopením obecné podstaty skutečnosti, zejména vědomím jako komplexním celkem, které nikdy není statické či kompletní, nýbrž se nachází uprostřed nekonečného procesu posunu a rozvoje.“

– David Bohm, Wholeness and the Implicate Order

5. René Descartes

René DescartesOtec moderní vědy a západní filozofie – tak je často přezdíván René Descartes. Nesmírné okouzlení spirituálním a mentálním (dualismus těla a mysli) světem jej inspirovalo k vytvoření přelomových teorií, jež tvoří základy moderního myšlení. U Descartese vše začalo sérií podivných snů, ve kterých mu andělé sdělili, že vesmír lze pochopit pomocí čísel.

„A proto jsem – jakmile jsem byl dost starý na to, abych se vymanil z kontroly svých učitelů – opustil školu. Zjištění, že nemohu získat žádné další znalosti kromě těch, které jsem objevil v sobě nebo vyčetl z knih, mě přimělo strávit své mládí cestováním, návštěvami soudů a armád, poznávám lidí různých povah a postavení, sbíráním zkušeností, testováním sebe sama v situacích, do kterých mě zavedlo štěstí, a ve všem, co se mi připletlo do cesty, jsem hledal užitek.“

– René Descartes, Discourse on the Method of Rightly Conducting one’s Reason and Seeking Truth in the Sciences

Někomu by se mohlo zdát až ironické, že ty nejvýznamnější vědecké osobnosti jsou považovány za inteligentní vzhledem k západním kritériím dneška, ale i k těm starověkým východním, které dávají přednost zkoumání celku před analýzou jednotlivých částí. Je jen náhoda, že tolik obdivuhodných osobností se věnovalo duchovnu i vědě zároveň, nebo nás toto propojení vede k hlubší pravdě o lidstvu?  Náš vzdělávací systém je roztříštěný a neucelený a my se vzděláváme v izolaci.

Naše školství a naše společnost zoufale potřebují posun v myšlení směrem k vytvoření mnohem propojenějšího systému idejí, hodnot a životních stylů a k docílení kreativního růstu a intelektuální celistvosti.

– Zdroj

Co na talíři, to v organismu: rostlinná strava a 7 s ní spojených výhod

Zdravý životní styl je dnes opravdovým fenoménem. Stále více lidí upravuje svůj jídelníček a rostlinná strava nabývá na popularitě. Důvody jsou různé – od zdravotních, přes ekologické, až po ty etické. Obvykle to však začíná právě u těch zdravotních – snaha zhubnout, cítit se energičtěji, snížit rizika srdečních onemocnění nebo omezit příjem léků – a právě na ty se dnes zaměříme, a tak vám přinášíme sedm věcí, které se stanou s vaším tělem poté, co dáte sbohem masu.

1. Zredukujete záněty ve vašem těle.

Pokud jíte maso, sýry a průmyslově zpracované potraviny, je možné, že máte zvýšené hladiny zánětlivých látek ve vašem těle. Krátkodobý zánět – jako rekce na zranění – je samozřejmě běžná a naprosto nezbytná věc, což se však netýká dlouhodobého zánětu, který se může protáhnout až na několik let. Existuje propojení mezi chronickým zánětem a vývojem aterosklerózy, srdečních infarktů, mrtvice, cukrovky, autoimunitních a dalších onemocnění.

Naopak jídelníček na rostlinné bázi působí protizánětlivě, jelikož rostliny jsou bohaté na vlákninu, antioxidanty a další fytonutrienty. Také obsahují podstatně menší množství zánětlivých látek, jako jsou nasycené tuky a endotoxiny (toxiny produkované bakterií, která se obvykle nachází v potravinách živočišného původu).  Studie prokazují, že lidem, kteří přešli na rostlinnou stravu, se rapidně snížila hladina C-reaktivního proteinu (CRP), který je indikátorem zánětu v těle.

Existuje také spousta důkazů spojujících konzumaci samotného mléka s výskytem vážných zdravotních problémů. O tom a dalších efektech mléčných výrobků na naše těla si můžete přečíst zde.

2. Hladina cholesterolu v krvi vám rapidně klesne.

Vysoká koncentrace cholesterolu v krvi je klíčovým faktorem vzniku onemocnění srdce a mrtvice, což jsou – spolu s rakovinou a dopravními nehodami – jedny z nejčastějších příčin úmrtí v ČR. Za jeho zvýšenou hladinu nesou v největší míře zodpovědnost nasycené mastné kyseliny – vyskytující se převážně v mase, drůbeži, sýru a dalších živočišných produktech, avšak samotný cholesterol v potravinách také hraje velkou roli.

Několik studií potvrdilo, že jedinci, který se vzdá živočišných výrobků, klesnou hladiny cholesterolu až o 35%. Ve spoustě případů byly výsledné hodnoty srovnatelné s léčbou pomocí farmaceutik, ovšem bez vedlejších účinků. Lidem, jež potřebují jeho hodnoty snížit, by tedy měla být doporučena rostlinná dieta, díky níž by také snížili již zmíněné riziko kardiovaskulárních onemocnění.

tofu-1478700_640Bio a rostlinné potraviny snižují cholesterol, protože oplývají jen minimálním množstvím nasycených tuků a samy žádný cholesterol neobsahují. Zároveň v nich najdeme spoustu vlákniny, která jeho hodnoty také snižuje. I sója se ukázala jako velmi užitečná při snižování jeho hodnot, takže se nemusíte bát ji do svého jídelníčku zařadit.

O projektu, jehož účelem je zbavit společnost přílišné závislosti na nebezpečných farmaceutikách si můžete přečíst zde.

3. Vaše mikroflóra podstoupí razantní proměnu.

Biliony mikroorganismů žijící v našich tělech nesou společný název – mikroflóra. Tyto organismy jsou nezbytné pro správnou funkci našeho organismu: nejen, že napomáhají našemu trávení, ale také produkují důležité živiny, trénují náš imunitní systém, udržují naše střeva zdravá a chrání nás před vznikem rakoviny. Studie také potvrdily, že hrají poměrně velkou roli v případech nemocí jako obezita, cukrovka, ateroskleróza, autoimunitní onemocnění, zánětlivá střevní onemocnění a onemocnění jater.

Rostlinná strava napomáhá tvorbě zdravé mikroflóry, jelikož vláknina obsažená v rostlinách podporuje růst „přátelských“ bakterií v našich střevech. Naopak chorobotvorné bakterie jsou vyživovány, pokud je jídelníček o vlákninu ochuzený – např. složený ze spousty mléčných výrobků, vajec a masa. Studie ukázaly, že pokud všežravci konzumují cholin nebo karnitin (obsaženy v mase, drůbeži, plodech moře, vejcích a mléčných výrobcích), střevní bakterie vytvoří substanci, kterou naše játra převedou na toxickou látku zvanou TMAO (Trimethylamin-N-oxid). TMAO nese zodpovědnost za zhoršující se hodnoty cholesterolu v krvi, což – opět – vede k riziku mrtvice a onemocnění srdce.

Je působivé, že lidé, jejichž strava je založena na rostlinách, po konzumaci masa vyprodukují jen minimální množství nebo dokonce žádný TMAO, jelikož složení jejich střevní mikroflóry je naprosto odlišné. Změna tohoto složení trvá jen několik dní – benefity rostlinné stravy se projevují velmi rychle!

4. Změníte způsob, jakým fungují vaše geny.

dna-163466_640Vědci se dopracovali k pozoruhodnému objevu – environmentální a životosprávní faktory mohou „spouštět a vypínat“ vaše geny. Například, antioxidanty a další živiny získané z rostlinných zdrojů mohou změnit chování genů a optimalizují tak způsob, jakým buňky opravují poškozenou DNA. Tento průzkum nám také ukázal, že změny životního stylu, včetně rostlinné stravy, mohou snižovat aktivitu rakovinných buněk u mužů s rakovinou prostaty s nízkým rizikem. Dokonce došlo ke zjištění, že strava rostlinného původu, spolu s dalšími změnami životního stylu, může způsobit prodloužení našich telomer – čepiček na konci chromozomů, které udržují naši DNA stabilní. To by mohlo znamenat, že naše buňky a tkáně stárnou pomaleji, jelikož zkrácené telomery bývají spojovány se stárnutím a dřívější smrti.

5. Dramaticky snížíte pravděpodobnost vzniku cukrovky 2. typu.

V České republice trpí 92% diabetiků právě cukrovkou 2. typu. Všechny provedené studie prokázaly, že konzumace živočišných bílkovin, obzvláště tmavého masa, zvyšuje riziko vzniku tohoto typu cukrovky. V rámci církve Adventistů sedmého dne je četnost vzniku cukrovky u všežravců dvakrát větší než u veganů, což samozřejmě platí i pro rozdíly v tělesné hmotnosti. Dokonce jezení masa jednou týdně (a častěji) zvýšilo riziko cukrovky o 74%! Podobné výsledky získaly studie dalších dvou týmů – Health Professionals Follow-up Study a Nurses Health Study – kde zjistili, že zvýšení konzumace tmavého masa o více než půl porce denně vede k navýšení pravděpodobnosti vzniku cukrovky v průběhu čtyř let o 48%.

Proč by tedy jezení masa mělo být příčinou cukrovky? Má to hned několik důvodů: živočišný tuk, železo (hem) živočišného původu a dusičnany (konzervanty), které v mase najdeme, poškozují pankreatické buňky, zhoršují zánět, způsobují růst váhy a ovlivňují způsob, jakým funguje inzulin.

Pokud tedy udržíte živočišné produkty daleko od vašeho talíře, prudce snížíte pravděpodobnost vzniku cukrovky 2. typu – skvělou prevencí jsou obzvlášť celozrnné výrobky. Ano, čtete správně, sacharidy vás ve skutečnosti před cukrovkou chrání! Dieta na rostlinné bázi dokáže dokonce zmírnit či zvrátit již diagnostikovanou cukrovku.

6. Obstaráte si správné množství a typ bílkovin.

Průměrný všežravec denně přijme 1,5 krát větší množství bílkovin, než je optimální množství, a to převážně z živočišných zdrojů.

I když je to v rozporu s veřejným míněním, díky tomuto přebytečnému proteinu se nestanete silnějšími nebo štíhlejšími, obvykle je ukládán ve formě tuku nebo vyloučen z těla ven. Ten živočišný navíc zapříčiňuje růst tělesné váhy, onemocnění srdce, cukrovku, záněty a dokonce i rakovinu.

Na druhé straně, rostlinný protein nás před spoustou nemocí chrání. Není však třeba náš příjem bílkovin příliš pečlivě sledovat nebo užívat suplementy, pokud se rozhodnete jíst vegansky. Jestliže budete uspokojovat své denní kalorické potřeby, mohu vás ujistit, že budete mít bílkovin víc než dost. Lidé, kteří se dožili opravdu vysokého věku a žijí v tzv. „Modrých zónách“ (Blue Zones), získávají jen 10% kalorií z proteinů, zatímco v Americe je průměr mezi 15-20%.

7. Uděláte něco obrovského pro zdraví naší planety a jejích obyvatel.

Masný, mlékárenský průmysl a jeho další odvětví spojená se zvířaty mají extrémně zhoubný dopad na planetu Zemi – nese největší podíl viny na uvolňování skleníkových plynů, je hlavním spotřebitelem vody a půdy, příčinou odlesňování, ničení volně žijících živočichů a tím i vymírání živočišných druhů. Na produkci půl kila hovězího masa se spotřebuje 7 500 litrů vody. V oceánech ubývá ryb a předpokládá se, že v roce 2048 by v nich už žádné ryby být nemusely. Aktuální stravovací systém, založený na masu a mléčných výrobcích, také přispívá k hladovění ve světě – valná většina vypěstovaných potravin se stává krmivem pro dobytek, ne pro hladovějící část lidstva.planet-1348079_640

A ta nejdůležitější věc – zvířata chovaná k jídlu jsou inteligentní, citlivé a hlavně vnímající bytosti, které neskutečně trpí, ať už jsou chovány v průmyslových velkochovech nebo v zemědělských statcích, které se tváří jako „šetrnější“. Rostlinný jídelníček nám umožňuje žít uvědomělý a soucitný život. „Být zdravý“ přece nezahrnuje jen naše tělo a způsob, jakým se stravujeme; jde především o naše vědomí a uvědomění toho, že naše rozhodnutí má moc ovlivnit naši planetu a život bytostí, se kterými ji sdílíme. Záleží to jen na vás – zvolíte cestu záchrany nebo záhuby?

– Zdroj

Geniální vědec Nikola Tesla a jeho 9 úžasných vynálezů

„Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechny vědomosti, sílu a inspiraci. Do tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím, že existuje.”

– Nikola Tesla

Nikola Tesla, americký vynálezce srbského původu, byl bez pochyby nejen nadprůměrný člověk, ale i nadprůměrný vědec a vynálezce a jeho objevy naprosto předběhly svou dobu.

„Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem na světě.“

– Nikola Tesla (1909)

Navzdory nadčasovosti a genialitě Tesly a jeho vynálezů byla jeho osoba vždy odsunuta na samý okraj povědomí společnosti. Avšak během posledních let lidé začínají rozpoznávat konspirační hru, která pohltila společnost a Nikola Tesla i jeho příběh se tak nepochybně stávají předmětem (samo)studia stále většího množství lidí.

“Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.“

– Nikola Tesla

Jeho narozeniny, 10. července, nás inspirovaly k vytvoření tohoto článku, a tak Vám přinášíme devět ohromujících Teslových vynálezů, které (by) měly obrovský dopad na naše životy.

1. Rádioradio-1452077_640

Za vynálezce rádia bývá (i v dnešní době) mylně považován Guglielmo Marconi, přestože již v roce 1943 bylo u Nejvyššího soudu prokázáno, že Tesla rádio vynalezl už několik let před Marconim. Tesla demonstroval, že radiové signály jsou jen jiný druh frekvence, která vyžaduje vysílač a přijímač. O patent si zažádal hned dvakrát (US 645576, US 649621), a to v roce 1897. Ale i tak americký patentový úřad udělil v roce 1904 patent na vynález rádia Macaronimu. Spousta lidí věří, že s tím měli co dočinění Thomas Edison a Andrew Carnegie, kteří Macaroniho finančně podporovali a byli dostatečně vlivní na to, aby rozhodnutí patentového úřadu změnili. Tento výsledek měl také výhodu pro americkou vládu, která se tak vyhnula výplatě nemalého honoráře, který si Tesla zasluhoval.

 

2. Střídavý proudalternating current-659035_640

Světová výstava v Chicagu 1893 – právě tehdy vyvrcholila válka na život a na smrt mezi Edisonovými a Teslovými vizemi o tom, jak produkovat a distribuovat energii. Rozdílem byly nízké náklady a bezpečí. Stejnosměrný proud, na kterém pracoval Edison (podpořen General Electric), byl nákladný v případě dlouhých vzdáleností. Navíc při jeho použití z měniče (komutátoru) vycházelo nebezpečné jiskření. Nezávisle na tom Edison a jeho zástupci využili všeobecného „nebezpečí“ spojeného s elektrickým proudem, aby lidem vštípili strach z Teslovy alternativy – střídavého proudu. Edison dokonce někdy demonstroval toto nebezpečí tak, že zabíjel zvířata elektrickým proudem. A tak dal Edison světu elektrické křeslo, zatímco napadal Teslovy pokusy o vytvoření bezpečné a nenákladné alternativy. Tesla odpověděl tím, že nechal střídavý proud procházet jeho vlastním tělem a vyprodukoval tak světlo, čímž dokázal bezpečnost střídavého proudu.

Tento spor mezi Edisonem a Teslou v roce 1893 byl vyvrcholením desetiletí plného podivných obchodních případů, ukradených myšlenek a potírání patentů, které chamtivý Edison vedl, aby zhatil Teslovy objevy. Přesto je to právě Teslův systém, který je v dnešní době využíván k výrobě a rozvodu elektrické energie po celém světě.

3. Elektromotorelectric-car-513627_640

Na technické specifikace tohoto vynálezu není dostatečný prostor (alespoň ne v tomto článku), stačí říct, že Teslův vynález motoru s rotujícím magnetickým polem mohl osvobodit lidstvo ze sevření Big Oil mnohem dříve. Nicméně, v roce 1930 tento objev podlehnul ekonomické krizi a druhé světové válce, která následovala. V roce 2003 byla založena firma Tesla Motors Inc., která se zabývá právě výrobou elektromobilů. Vynález elektromotoru však nese zásadní podíl na formování určitých aspektů světa, které dnes považujeme za samozřejmé: průmyslové ventilátory, domácí spotřebiče, vodní čerpadla, obráběcí stroje, elektrické nářadí, diskové jednotky, elektrické náramkové hodinky a kompresory.

4. Robotikarobot-845847_640

Teslova silně vědecky založená mysl jej dovedla k myšlence, že všechny živé bytosti jsou jen poháněny externími podněty. Prohlásil:

„Na základě všech mých myšlenek a jednání jsem předvedl, a činím tak každý den, že jsem jen automat schopný pohybu, který jen reaguje na vnější okolnosti.“

A tak vznikl koncept robota. Ovšem s tím, že lidský element zůstane zachován, protože Tesla naznal, že tyto repliky člověka by měly mít určitá omezení – konkrétně v růstu a rozmnožování.

Tesla rozhodně uchopil vše, co mu jeho inteligence mohla přinést. Umělá inteligence je dnes velmi žhavým tématem, o tom, jaké by její vývoj mohl mít následky si můžete přečíst tady.

5. Rentgenové zářeníx-ray-image-568241_640

Elektromagnetická a iontová radiace byla v 19. století žhavým předmětem průzkumu, nicméně Tesla se zaměřoval na celé její spektrum. Ve všem, od Kirliánových fotografií, které zachycují životní sílu, až po rentgen, který je běžnou součástí dnešní medicíny, hraje Tesla hlavní roli. Rentgenové záření, tak jako spousta jiných Teslových vynálezů, vycházelo z jeho přesvědčení, že vše, co potřebujeme k pochopení vesmíru, se okolo nás nachází neustále. Našim úkolem je vyvíjet skutečná zařízení, která nám pomohou rozšířit vnímání naší existence.

6. Laserlasers-495751_640

Když se v mysli člověka spojí dobré a zlé, mohou vznikat úžasné věci a vynález laseru je skvělým příkladem. Laser je bez pochyb obrovským přínosem pro chirurgii, ale zároveň má také obrovský podíl na vývoji digitálních médií.  Dokonce se tato inovace prolnula i do světa Sci-Fi a dala nám Reaganovské laserové meče ze Star Wars.

 

7. Světloplasma-lamp-113376_640

Ovšem, že nevytvořil samotné světlo, ale přišel na to jak světlo využít a  rozvést. Tesla vyvinul a běžně využíval fluorescentní žárovky ve své laboratoři již 40 let předtím, než s nimi přišel průmysl –  tedy Edison. Na Světové výstavě Tesla zohýbal skleněné trubky do tvaru jmen slavných vědců a vytvořil tak první neonové nápisy. Za mnohem impozantnější a kontroverznější je však považován Teslův transformátor. Je totiž rozhodně něčím, co by v té době průmysl velmi rád uchopil. Už jen ten koncept, že samotná planeta Země je magnet, který dokáže produkovat elektřinu (elektromagnetismus) za využití frekvence v roli vysílače. Už jen stačí dát na druhou stranu přijímač – podobně jako u rádia.

8. Dálkové ovládánívideo-controller-336657_640

Tento vynález také vycházel z principu rádia. Patent č. 613809 zastupoval první lodičku na dálkové ovládání a byl poprvé prezentován v roce 1898. Využitím několika větších baterií, vytvořil ovladač s tlačítky fungujícími na principu radiových signálů, které pohybovaly vrtulí lodě a kormidlem. I když tato technologie nebyla po nějakou dobu využita, dnes vidíme následky jejího vývoje německými vojáky, kteří za Druhé světové války využívali dálkově ovládaných tanků. Naštěstí se vývoj této technologie posunul směrem, který by neměl mít negativní dopad na lidskou svobodu.

9. Bezdrátová komunikace a neomezený přísun energieradio-tower-1270871_640

Tyto dva body jsou neoddělitelné, jelikož byly poslední kapkou pro mocenské elity – k čemu je dobrá energie, když ji nelze změřit a kontrolovat? Zdarma? Nikdy. J. P. Morgan kryl Teslu 150 000 $, aby postavil věž, která by využívala přirozených vibrací vesmíru k přenosu dat, a to včetně rozsáhlých informací s obrázky, hlasovými zprávami a textem. V té době tato myšlenka pro svět znamenala první a jedinou možnost bezdrátové komunikace. Zároveň to přineslo uvědomění toho, že mimo výdaje za věž samotnou, je vesmír plný energie, která je zadarmo a pomocí níž je možné vytvořit celosvětovou bezdrátovou sít propojující jednotlivce ze všech koutů světa. Lidé by tak mohli využít veškeré energie, která je obklopuje.

Výše zmíněné vynálezy nejsou jedinými Teslovými zásluhami, ovšem ty ostatní zůstávají nezveřejněné. Stovky jeho patentů jsou jen zlomkem toho, co nám mohl nabídnout. Pokud máte pocit, že by veškerý jeho průzkum měl být zpřístupněn veřejnosti, namísto jeho zatajování, připojte se ke světovému hnutí. Nedovolte, aby nám tyto informace byly utajovány a sdílejte alespoň ty, které máme, s Vašimi přáteli.

Web Release Tesla’s research se touto problematikou aktivně zabývá a jak uvádějí:

Povězte o tom Vašemu okolí, diskutujte a dělejte, cokoli je možné pro zveřejnění studií Nikola Tesly. Lidé už jsou unavení z korupce, chamtivosti a lží, protože právě tím je energetická krize – jednou velkou lží.

– Zdroj

Proč nenávidíme svůj vlastní hlas?

Taky jste, jako děti, měli nějakou hračku, pomocí které jste mohli nahrát svůj hlas? Já si na ni pamatuji dost přesně, byla barevná, daly se do ní vložit kazety, na které bylo možné nahrávat nejrůznější zvuky. Už v té době mi můj hlas po poslechu nahrávky zněl hrozně cize, ale jako dítě jsem tomu nevěnovala až takovou pozornost, jen se mi prostě nelíbil.

paul-david-hewson-434928_640

Dnes už je diktafon běžná věc a ve formě aplikace jej snadno nainstalujete do každého chytrého telefonu. Pokaždé, když slyším svůj hlas, pomyslím si: „Proč zním vždycky tak divně, zatímco ostatní zní úplně normálně? Nemám ráda svůj hlas a přijde mi neuvěřitelné, že bych tak opravdu mohla znít ostatním.” Zdá se Vám to povědomé?

Ano? Tato reakce je však naprosto normální. Proč nám ale náš hlas přijde tak zvláštní?

Vědecké vysvětlení

Abychom tento jev pochopili, je třeba si ujasnit, jak ve skutečnosti vnímáme zvuk. Když slyšíme hudbu, něčí hlas nebo třeba mňoukat kočku, zvuk se přenáší vzduchem ve formě tlakových vln. Naše uši tyto vlny zachytí a zavedou je až do našeho vnitřního ucha, odkud jsou přeneseny do našeho mozku ke zpracování – a právě v tomto momentě smyslově vnímáme zvuk. Jedná se tedy o vedení zvuku vzduchem.

Jenže když sami mluvíme, proces vnímání zvuku je trošku odlišný. Částečně náš hlas slyšíme již zmíněným způsobem, kdy se vzduchem dostane zpět do našich uší a mozku. Také jej ale vnímáme našimi kostmi. Při mluveném projevu jsou vibrace z našich hlasivek přenášeny kostmi přímo do naší lebky. Tento proces vystřihne vysoké frekvence ještě předtím, než se k nám zvuk našeho hlasu dostane vzduchem a náš hlas se nám tak zdá hlubší a sytější. Jelikož běžně neslyšíme jeho frekvence plnohodnotně, při poslechu nahrávky se nám zdá cizí a zvláštní.

Takže ano, opravdu zníme tak jako v nahrávkách. Není ale třeba si s tím lámat hlavu, protože jediný, kdo hodnotí zvuk Vašeho hlasu, jste Vy, ostatní jsou na něj zvyklí a mají pravděpodobně dost práce s kritikou toho, jak zní oni sami.

Pokémon Go: jde o spiknutí vlády?

Pravděpodobně už jste slyšeli o nové mobilní hře Pokémon Go. Komu by se tato horečka mohla, i jen okrajově, vyhnout? Se vším tím povykem na sociálních sítích je to naprosto nemožné.

Pokémon Go je hra založená na principu rozšířené reality, která pomocí fotoaparátu hráčova telefonu „umísťuje“ pokémony do skutečných lokalit. Co ale nejspíš nevíte, je, že když jste se přihlásili do této aplikace, umožnili jste jí přístup k Vašim e-mailům, historii vyhledávání a dokumentům na Disku Google.Screenshot_20160719-1027186

Tato nová návyková hra má však vazby na CIA. Firma Niantic Inc., která tuto hru vytvořila, byla založena Johnem Hanke, který již dříve obdržel finanční podporu od In-Q-Tel k realizaci projektu, který se nakonec vyvinul v Google Earth.

Firma In-Q-Tel je definována jako: „Nezávislá strategická investiční firma, která vyhledává inovativní technologická řešení a podporuje tak americkou Intelligence Community.

Může to znít neuvěřitelně, ale když se nad tím zamyslíte, opravdu to začne dávat smysl. K zobrazení Pokémonů v reálném světe používá aplikace hráčův fotoaparát a gyroskop. Snímá tak místa, jako prostředí Vaší práce, školy nebo dokonce Váš domov.

Příspěvek, sdílený pod redditem Conspiracy na sociální síti Reddit, sděluje možný důvod, proč by vláda mohla využívat takovéto masivní sběratelské hry, jako je Pokémon Go.

Takovýto software by mohl miliony uživatelů chytrých telefonů proměnit v „chodící sondy“, které dělají záběry jejich měst a domovů v reálném čase a skenují tak místa, které Google nebo satelity nemohou zachytit.

Jak už bylo zmíněno, když se přihlásíte do hry, povolíte aplikaci přístup k Vašim e-mailům, historii vyhledávání a Vašim dokumentům na Disku Google. Obvykle je vývojáři používají k tomu, aby hráčům usnadnili přihlašování, avšak obvykle také požadují pouze základní informace jako pohlaví, jméno a e-mail.

Vzhledem k tomu, co uvedl The Guardian, Niantic Labs neuvádějí dostatečné informace o tom, k jakým datům bude mít aplikace přístup a až po přihlášení je zřejmé, že aplikace má plný přístup k jejich účtu Google, což jí umožňuje procházet, přijímat a odesílat Vaše e-maily, prohlížet, upravovat a odstraňovat dokumenty na Vašem Disku Google, to stejné platí pro Fotky Google a navíc k historii Vašeho prohlížeče a Google Mapám.

Možná byste si měli rozmyslet, jestli si hru instalujete – nebo svolíte Vašim dětem, aby ji začaly hrát.

EDIT: Mrkněte na video na DVTV, které tato tvrzení potvrzuje.

 – Zdroj