Jste to, co čtete: výzkum odhaluje důležitost toho, co čtete

Jaký druh textu upoutává Vaši pozornost? Jsou to bulvární plátky, obsáhlé romány, odborné články nebo třeba jen informace komediálnějšího charakteru?

Podle studie, která byla zveřejněna výzkumnou organizací Journal of Business Administration v květnu tohoto roku, není láska k “lehké četbě” zrovna prospěšná. Řeč je hlavně o serverech, jenž oplývají pouze jednoduchými informacemi, např. zábavního nebo třeba bulvárního typu.

Výzkumní pracovníci dospěli k závěru, že to, co studenti čtou na škole, přímo ovlivňuje jejich úroveň psaní, které jsou schopni dosáhnout. Texty studentů, preferující akademické žurnály, fiktivní literaturu nebo jiné pokročilé písemnictví, totiž byly sofistikovanější a zvučnější než práce těch, jenž inklinovali spíše k lehké četbě. Pokud bychom chtěli jít trošku víc do detailu, největšího skóre dosáhli studenti, ponořující se do akademických žurnálů a nejmenšího již zmínění lehkočtenáří, kteří sledují weby, jehož obsah je tak nějak “o ničem”.

Nicméně “dobré psaní” je často subjektivní. O čem je opravdu řeč, je celková schopnost sdělit lidem to, co opravdu máme na mysli.

Proč byste se měli ponořit do “hlubokého čtení”?

Oproti lehkému čtení, které zahrnuje pouze porozumění a dekódování slov, hluboké čtení je pomalé, pohlcující, emocionální a morálně komplexní – dovoluje člověku absorbovat jazyk do detailu, identifikovat narážky a prociťovat metaforu. Tato forma čtení zapojuje oblast mozku, která čtenářovi umožňuje cítit se tak, jako by danou událost opravdu zažíval.

dream-333815_640

Dalo by se na to dívat jako na cvičení, podporující dobré zdraví mozku – zvyšuje totiž hladiny empatie, protože text analyzujete a ztotožňujete se s ním. Například online blogy často postrádají osobitost, originální úhel pohledu nebo analýzu, evokující hlubší smýšlení. Pravděpodobně v pouhých minutách zapomenete, co jste četli.

Další výzkum problematiky lehkého a hlubokého čtení proběhl na Stanfordské univerzitě, kdy vědci zjistili, že čtením komplexnějších textů Váš mozek posiluje hned několik kognitivních funkcí.

Proč byste měli číst básně?

Článek zveřejněný v Journal of Consciousness Studies reportoval, že vkládání emocí do textů probouzí několik oblastí mozku, které reagují na hudbu. Vědci dále zjistili, že poezie také aktivuje činnost sféry mozku, která je spojená se sebeanalýzou.

old-1130743_640

Pro účely průzkumu participanti také četli jejich oblíbené básničky, což stimulovalo části mozku zodpovědné za paměť. Nachází se převážně na pravé straně a už v minulosti se dokázalo, že díky nim také pociťujeme mráz po zádech, vyvolány emocionální reakci na určitou skladbu.

Proč byste měli číst fiktivní literaturu?

Nedávné experimenty odhalily fakt, že čtení fiktivní literatury člověku napomáhá v lepším porozumění sebe i ostatních – člověk se totiž často setkává s ojedinělými styly umění, na rozdíl od často velmi zavádějících (mediálních) informací, které každodenně kolují internetem.

Zkuste to bez televize

tv-1529259_640Když zapnete televizi, svému mozku vysíláte signál, že má vypnout. Stejně tomu je v případě lehkého čtení za účelem zabavení, protože tyto formy vstřebávání informací nežhaví Vaše mozkové závity tak, aby se navyšovala úroveň Vašich vyjadřovacích schopností.

 

Všichni bychom tedy mohli věnovat část svého času a energie nějaké sofistikované knize, než jen prázdnému projíždění Youtubu a Facebooku.

zdroj

Ten, kdo mě zná, ví.
Ten, kdo mě nezná, nepotřebuje vědět.
Komentáře