Archiv štítku: meditace

Nový trend ve školství: Meditace za trest

Před mnoha lety se ještě fyzické tresty považovaly za legální, všechny třídy měly jedno společné – rákosku, či vařečku, zavěšenou na stěně pro případ, že by žáci zlobili.  Způsoby trestání prošly v průběhu historie radikálními transformacemi, avšak vynalézaví učitelé přišli s novými prostředky, jako např. s podmínečným vyloučením, hodinami po škole, alternativními školami a také výchovnými poradci. Přineslo to ale nějaký smysluplný výsledek?

Článek Tělesný trest: Porušení práv dítěte ve škole (Corporal Punishment: Violation of Child Rights in School) se zabývá tím, jakou škodu fyzické praktiky mohou napáchat.

“Výsledky průzkumů vykazují, že aplikování fyzických trestů na děti jakéhokoli věku je naprosto neefektivní. Často se tato disciplinární strategie projevila jako velmi nebezpečná. Potrestání dítěte v něm vyvolává hněv a odpor, a také snižuje jeho sebevědomí. Jelikož se děti řídí vzorem dospělých, tresty v nich zanechávají dojem, že násilí a pomsta jsou řešením problémů.”

— profesor Maadabhushi Sridhar, autor článku Corporal Punishment 

Proč tedy nezkusit jiný, nefyzický, způsob? Člen zákonodárného shromáždění Roger Dickinson představil zákon na snížení trestů, a následných vyloučení studentů, za malé školní přestupky, jehož přijetí udělalo z Kalifornie první stát v USA, který přijal nový zákon omezující studentská disciplinární opatření. Dickinson uvedl:

“Děti, které byly trvale, či dočasně vyloučeny ze školy, mají pětkrát větší sklony ke kriminalitě. Namísto vyhazování studentů ze škol bychom je měli na škole udržet a vést je k tomu, aby školu dokončili a drželi se dál od trestněprávního systému.”

Celonárodní prosba o disciplinární reformu, začala v amerických politicích, učitelích a rodičích vyvolávat pochybnosti o doposud využívaných praktikách. Průzkum odhalil, že tresty ve formě vyloučení, propadnutí a hodin po škole brání žákům ve studiu, a to i těm bezproblémovým.

student-1571488_640

Velmi fascinující je jedna z úvodních myšlenek již zmíněného článku Corporal Punishment:

 

 

“Disciplíně vás nenaučí nikdo, kromě vás samých. Učebnice představují zdroj informací a komunikace během učení je doplňuje. Aby se člověk stal moudrým, výchova a vzdělávání musejí být obohaceny o zdravý rozum, který zahrnuje i kázeň. Disciplína je obsažena v postoji, charakteru, zodpovědnosti, či závazku a tudíž je niterní,  zatímco snaha ji vyvolat je externím procesem. Je tedy třeba internalizovat průběh vzdělávání a disciplíny. Potom spolu disciplína i vzdělání půjdou ruku v ruce slovem i duší.”

— profesor Maadabhushi Sridhar

Zaměřme se na slova “niterní” a “duše”. Hroutí se systém protože neučíme děti, aby se rozvíjely zevnitř? Co kdybychom se pokusili porozumět tomu, co nám říkají, abychom se tak dostali pod povrch tohoto problému?

V Baltimoru, ve státě Maryland, na základní škole Roberta W. Colemana zaujali k dosahování disciplíny jejich žáků nový, holistický, postoj. Namísto jejich trestání, nebo schůzek s ředitelem školy, jsou žáci této školy posíláni do “místnosti uvědomění” (the mindful moment room), kde mají prostor k tomu, aby meditovali a zklidnili tak svou mysl.

Zmíněné opatření dnes působí už rok a vedení školy si povšimlo toho, že od té doby nedošlo k žádným vyloučením, či propadnutím.

steinbach-56641_640

Za přípravou tohoto nového disciplinárního postupu stojí baltimorská nezisková organizace Holistic Life Foundation, jejímž cílem je péče o blahobyt dětí a dospělých z méně zabezpečených komunit. Jeden z organizátorů projektů – Andres Gonzales – říká, že žáci opravdu vnímají tyto zážitky a sdílejí to, co se naučili, se svými rodinami. Uvedl, že:

“Toto je způsob, jak vynaložit s efektem šíření (the trickle down effect), když mámy a tátové mají těžký den, vykřičí se večer na děti, a ty jdou druhý den do školy a křičí na jejich kamarády. Na druhé straně, někteří rodiče nám řekli, že jednou přišli z práce domů a jejich dcerka přiběhla a povídá: ‘Hele mami, honem, sedni si, musím tě naučit, jak správně dýchat!'”

Neustále probíhají studie, které potvrzují pozitivní účinky meditace: úlevu od bolesti, nárůst kreativity, zmírnění stresu a posílení imunity. Jedna studie dokonce prokazuje, že meditace může zvrátit vzniklé srdeční onemocnění.

“Místnost uvědomění” na základní škole Roberta W. Colemana je vybavená lampami, dekoracemi a fialovými polštářky – což je obrovský rozdíl oproti klasickým hodinám po škole, nebo schůzce s ředitelem. Studenti jsou zde vedeni k tomu, aby seděli, dýchali, meditovali a zklidnili svou mysl. Mají také prostor k tomu, aby se otevřeli a svěřili se s tím, co je tam přivedlo.

“Je to úžasné.” poznamenal Kirk Philips, holistický koordinátor na Colemanově střední. “Nenapadlo by vás, že by děti dokázaly v tichosti meditovat. A ony to zvládají.” Dokonce i na vánočním večírku, děti měly meditovat před tím, než dostaly dárky. “Pro malé dítě musí být těžké se posadit a meditovat, když víte, že máte za chvíli dostat pytel dárků, a ony to dokázaly! Byl to krásný pohled. Usmívali jsme se jeden na druhého a pozorovali je.” vysvětlil Philips.

meditation-428382_640Není to jen záležitost této školy, i ostatní se pokoušejí implementovat tyto praktiky. Ve Velké Británii probíhá projekt Vědomí ve Školách (Mindfulness in Schools project), jehož smyslem je naučit dospělé, jak uskutečnit tento program. Na tom stejném pracuje i americká nezisková organizace Uvědomělé školy (Mindful Schools).

Tyto snahy zapojit sílu vnímání přítomného momentu znamenají obrovský průlom pro studenty, učitele i rodiče. Chtěli byste, aby vaše děti chodili do takovéto školy?

Meditací jsme se zabývali již v několika předchozích příspěvcích, např.: co dělá meditace s mozkemproč bychom měli meditovat a jak se pomocí meditace můžete zbavit stresu.

 – Zdroj

10 důvodů, proč meditovat

Meditace byla ještě před nedávnem všeobecně považována za aktivitu, o kterou se zajímají jen jogíni a “sluníčkáři”. Dnes už ale víme, v jakých aspektech může reálně obohatit každého z nás, a to díky výzkumům významných univerzit jako Harvard (o jedné ze studií jsem psal tady), Yale nebo Stanford.

Několik důvodů, proč byste si měli zameditovat ještě dnes:

1. Díky meditaci budete zdravější a spokojenější. Některé ze studií dokázaly, že pravidelné provozování této aktivity může v člověku probudit pozitivní emoce, a tak přispívá k celkové spokojenosti s jeho životem. Také posiluje imunitní systém a je efektivním lékem proti zánětům a bolesti.

2. Stimuluje zdravý vývoj mozku, nehledě na věk. Obnovuje šedou hmotu v oblasti, která je zodpovědná za paměť a myšlenky. Dále se díky ní zkvalitňuje schopnost koncentrace a napomáhá celkové emoční vyrovnanosti.

3. I když se meditativním stavům oddáváte spíše sami než ve skupině, jste na perfektní cestě k utužování mezilidských vztahů, protože tato činnost zesiluje empatii a soucit vůči ostatním.

silhouette-1082129_1280

4. Dále díky ní snadněji dosáhnete moudrosti a objektivnějšího pohledu na věc. Meditace člověku pomáhá získat odstup a vidět věci tak, jak doopravdy jsou, protože v utváření názoru díky ní negativní emoce jako např. strach, zatemňující mysl, nehrají roli.

5. Se splíny se také můžete rozloučit. Meditace je pro úzkost, stres a depresi velmi silným soupeřem.

6. Platí pro ni efekt přímé úměry. Čím častěji ji provozujete, tím více na Vás působí její pozitivní účinky.

7. Pokud meditovat nechcete, nevymlouvejte se na zaneprázdněnost, protože meditace není vůbec časově náročná. Pro začátek stačí 5 minut ráno a 5 minut večer. Garantuji Vám, že do týdne na sobě pocítíte výsledky. Poté už je jen na Vás, kolik času do této aktivity budete chtít investovat.

8. Pokud se Vám v začátcích nedaří sedět v klidu, nevadí. Meditativního stavu se dá rozhodně docílit i v pohybu. Sluchátka a ostatní elektroniku nechte doma a běžte se projít na nějaké pokojné místo, kde můžete být sami sebou. Příroda bývá optimální. Nechte se pohltit její silou.

mountain-1031465_1280

9. Meditace Vám pomůže soustředit se na přítomný moment a zklidnit rušivé monology, které neustále probíhají ve Vaší mysli.

10. Je to bezpochyby jedna z nejefektivnějších věcí, zkvalitňující náš život, kterou pro sebe můžeme udělat dnes, zítra, kdykoliv.

Tak proč nezačít hned teď?

A pokud si pořád nejste jistí, jak byste měli začít, přikládám příspěvek, osvětlující základní techniku, který se před nějakou dobou objevil na našem Facebooku.

Díky

zdroj

Náhledový obrázek přísluší grafickým designerům Pickapic.

Ten, kdo mě zná, ví.
Ten, kdo mě nezná, nepotřebuje vědět.

Studie z Harvardu odkrývá, co dělá meditace s mozkem

Už několik studií potvrdilo psychologické přínosy meditace a ta nejnovější pochází z Harvardské univerzity.

Je to úplně první výzkum, ve kterém bylo zjištěno, že praktikování meditace po dobu pouhých osmi týdnů doslova obnovuje šedou hmotu.

balance-15712_640,,I přes to, že je meditace spojována s klidem a fyzickou relaxací, praktikanti potvrzují, že také disponuje kognitivními a psychologickými přínosy, které můžete pociťovat během celého dne. Tato studie dokazuje, že se lidé necítí lépe jen proto, že si vyhraňují čas pro relaxování, ale hlavně proto, že meditace doslova mění strukturu mozku.”

– neuroložka Sara Lazar

Součástí studie bylo, mimo jiné, pořizování snímků mozků 16 zúčastněných, a to dva týdny před počátkem účasti a poté, co byl výzkum dokončen. To vše za pomoci magnetické rezonance.
Díky analýze těchto snímků bylo dokázáno, že meditace obnovuje šedou hmotu v hipokampu, což je oblast mozku, která souvisí např. s učením, pamětí, uvědomováním si sebe sama nebo soucitem. Lidé, kteří se věnují meditaci jsou tedy v těchto ohledech bezpochybně vyvinutější.

Účastníci této studie každý den skupinově meditovali, a to po dobu asi 30 minut.

brain-1295128_640

,,Je fascinující pozorovat poddajnost mozku vůči meditaci. Můžeme se plnohodnotně účastnit v jeho pozitivní přeměně a postupně si tak zlepšovat kvalitu života. Různé další studie dokázaly, že meditace disponuje i jinými psychologickými přínosy a momentálně zkoumáme mechanismus, který tyto změny vyvolává.”

– autorka textového podkladu studie a asistentka při výzkumu

Jak meditovat

Lidé si často myslí, že pro to, abyste dosáhli kyžených efektů, které Vám může meditace nabídnout, je zapotřebí sedět v určité poloze, konkrétní poloze. To je ale falešný dojem. Jediné, co musíte udělat, je uvést se do pozice, která je Vám nejpohodlnější. Můžete sedět na gauči v tureckém sedu nebo třeba ležet v posteli – záleží jen a jen na Vás.

Dále se také říká, že si musíte zkusit vyprázdnit mysl. Musím uznat, že o toto jsem se ve svých začátcích taky pokoušel. Nikdy se mi to ale nepovedlo, protože mám v hlavě tolik věcí, že se od nich nedokážu jen tak oprostit. Meditace totiž vůbec není o tom – spíše spočívá v tom, že svým myšlenkám a pocitům necháte volný průběh. Neposuzujte je, jen je nechte v klidu přijít a odejít.

sunset-1331088_640

Neberte meditaci jako ryze spirituální praktiku. Berte ji spíše jako duševní hygienu, kterou můžete vykonávat kdykoliv se to hodí. Je nespočet způsobů, jak tohoto stavu dosáhnout. Meditovat můžete klidně na procházce nebo před usnutím. Pokud nebudete věnovat přehnanou pozornost každičké myšlence (jak má většina lidí ve zvyku), není to nic těžkého, právě naopak – je to jedna z nejpřirozenějších aktivit, každému ale vyhovuje něco jiného, jiný styl, a ten je potřeba najít.

,,Musíte pochopit, že nejpodstatnější věc na meditaci je ta, že k ní nevede žádná technika. Meditace není produktem žádné techniky. Meditace probíhá za hranicemi naší mysli, kde žádná technika fungovat nemůže.”

– Osho

Meditace je čistě svobodná aktivita. Mohlo by Vám ale pomoci přečíst si ještě tento příspěvek, který jsme před nějakou dobou sdíleli na Facebooku.

zdroj

Ten, kdo mě zná, ví.
Ten, kdo mě nezná, nepotřebuje vědět.