Archiv štítku: mysl

5 důvodů, proč mozek využívá víc než jen 10 % své kapacity

Všichni víme, že mozek řídí celé naše tělo. Představuje centrum našeho nervového systému a nese zodpovědnost za velké množství úkonů – učení, paměť nebo také například kontrolu našich motorických funkcí.

Vědci se postupem času začali o mozek více zajímat a prozkoumávali jeho kapacitní potenciál. Kromě vědeckých studií ale vznikla i hromada mýtů a nepotvrzených teorií, z nichž některé dosáhly velké popularity, kterým však příliš mnoho lidí bezhlavě věří.

Co je mýtus o 10 % mozku?

Jedna z nejpopulárnějších “mozkových teorií” pojednává o tom, že lidé využívají pouhých 10 % mozkové kapacity. Tento mýtus nabyl takové oblíbenosti, že se stal námětem k vytvoření filmů jako Všemocný nebo Lucy.moviez

Předmětem této teorie je předpoklad, že lidský mozek je rozdělen do menších oddílů a částic, z nichž využíváme jen desetiprocentní podíl. Odtud pak vychází další předpoklad, že existují sekce mozku, které jsme zatím neodemkli, a že lidský potenciál je nekonečný.

Sociální průzkumy neustále vykazují velké množství lidí, kteří této teorii stéle věří, ačkoliv jí tak úplně neporozuměli. Prostě ji vnímají jako fakt.

Dokonce i původ mýtu je neznámý. Někteří tvrdí, že se datuje až do viktoriánského období, zatímco ti ostatní si myslí, že vznikl při vývoji teorií o energetických rezervách Williamem Jamesem a Borisem Sidisem na přelomu 19. a 20. století. Od té doby vyšla řada publikací na téma osobní motivace a seberozvoj, které využívají této myšlenky. Otvírá totiž dveře širokému spektru příležitostí, ke kterým by člověk získal přístup, kdyby dokázal využít celkové kapacity svého mozku.

Avšak inspirující mýtus zůstává mýtem – zpečetěno vědou.

5 důvodů, proč jsme víc než jen desetina našeho mozku

1. Jednotlivé úkony a části mozku pracují společně.

Mozek, v rozporu s představou o využití pouhých 10 % jeho kapacity, nefunguje jako jednotlivý orgán, ale dělí se do jednotlivých oblastí s odlišnými funkcemi.

Koncový mozek, největší část mozku, nese zodpovědnost za vyšší kognitivní funkce – například paměť a uvažování. Naopak díky mozečku jsme schopni koordinovat pohyb a udržet rovnováhu. A nakonec mozkový kmen, který vládne našim instinktům (polykání, dýchání, vyměšování, tlak krve).

Přestože se odlišují svým účelem, pracují v naprostém souladu. Během let studie odhalily propojení jednotlivých funkcí s ostatními částmi mozku, avšak máme se stále čemu učit.

2. Mozek pracuje neustále, a to i když spíme.

Vědci pomocí zobrazovacích metod a skenování zjistili, že mozek se, během našeho života, nikdy nezastaví – neurony ani ostatní buňky nikdy neodpočívají – a to i když spíme a v podstatě neděláme nic, hlava nepřestává pracovat.

Představa o využití 10 % kapacity by mohla působit důvěryhodně, pokud by byl mozek jen k přemýšlení a učení, pravdou ale je, že má prsty doslova ve všem co děláme, ať už jde jen o reflex nebo komplexní činnost.

Například ranní čištění zubů – jdete směrem do koupelny, otevřete dveře, do jedné ruky vezmete kartáček, do druhé zubní pastu a vymáčknete přiměřené množství. Nic výjimečného, že? V mozku to ale začíná jiskřit už v momentě, kdy se rozhodnete si zuby vyčistit.

3. Lidé mají velké, hladové mozky.

chimpanzee-1545010_640Ne nadarmo byl člověku nadělen velký mozek. Většina lidí si to možná neuvědomuje, ale lidský mozek během evoluce značně vyrostl. Kromě jejich velikosti je také třeba zmínit, jak jsou hladové, v tomto ohledu převyšují všechny orgány, pojmou totiž více než 20 % tělesných zdrojů, například kyslíku nebo krve. Mozky ostatních primátů zkonzumují jen zhruba 7 – 8 %.

Tato energie je palivem, jenž umožňuje neuronům mezi sebou komunikovat a přenášet signály, a zároveň udržuje zdraví mozkových buněk . Přestože máme tak hladové mozky, naše tělo spaluje stejné množství kalorií, jako těla primátů podobné velikosti.

4. V mozku jsou uloženy naše vzpomínky.

Ačkoli zaujímá funkci operačního systému, zasluhuje si také titul vysokokapacitního zařízení. Podobně jako je to se soubory na vašem pevném disku, miliardy mozkových neuronů vytvářejí nespočet spojení zabírajících část jeho kapacity.fairy-tale-1488995_640

Říká se, že dokážeme zdokonalit naši paměť a myšlení procvičováním a učením se nových věcí. Jelikož funguje podobně jako sval, můžeme toto tvrzení potvrdit, protože – čím více jej používáte, tím silnějším se stane.

Disponujeme skoro deseti miliardami buněk, z nichž každá dokáže vytvořit stovky spojení. Nicméně, tím že se naučíme něco nového, neotevíráme nepoužívanou část mozku, ale posilujeme, nebo vytváříme nová, silnější, spojení mezi existujícími nervovými buňkami.

5. Mozek je multi-tasker.

Nejenže neustále pracuje, ale také se vyžívá v multitaskingu, neboli je schopný se věnovat hned několika úkonům naráz.  Při běžné činnosti pracuje hned několik oblastí mozku zároveň.

Vraťme se znovu k čištění zubů – kromě této činnosti také obvykle stojíte nebo se pozorujete v zrcadle. Tyto jednoduché aktivity řídí více než jedna část mozku.

Příznivci představy o využití pouhých 10 % mozku nejspíše zklame zjištění, že mozek už teď pracuje na plné obrátky a neexistují žádné další části, které bychom mohli aktivovat.

Jste víc, než pouhá desetina.

Přes všechny důkazy o tom, že náš mozek využíváme na 100 %, mnoho lidí stále raději věří mýtu – a není se čemu divit. Díky němu totiž věří, že v nich existuje potenciál, který je třeba objevit, díky němuž by se stali lepšími lidmi – učili se jazyky, sportovali, pamatovali si texty písniček. Když nad tím tak přemýšlíte, tato teorie nikomu neškodí – mnoho lidí se právě díky ní začalo věnovat seberozvoji a dalším aktivitám – je však poněkud zavádějící.

Vyvrácení 10 % mýtu by nám však nemělo zkřížit cestu k novým znalostem a aktivitám – jak už jsme zmínili, učením náš mozek posilujeme. Sice už jej využíváme naplno, avšak ještě nejsme obeznámeni se vším, co dokáže. Někdo může být zklamaný, jelikož dveře k telekinezi se uzavřely, avšak stále zbývá spousta věcí k prozkoumání a osvojení.

Využíváme 100 % mozkové kapacity, avšak jsme schopni mnohem více, stačí to jen přijmout, uchopit a každé aktivitě věnovat dostatek energie a plnou pozornost.

 – Zdroj