Archiv štítku: Nikola Tesla

Geniální vědec Nikola Tesla a jeho 9 úžasných vynálezů

„Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechny vědomosti, sílu a inspiraci. Do tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím, že existuje.”

– Nikola Tesla

Nikola Tesla, americký vynálezce srbského původu, byl bez pochyby nejen nadprůměrný člověk, ale i nadprůměrný vědec a vynálezce a jeho objevy naprosto předběhly svou dobu.

„Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem na světě.“

– Nikola Tesla (1909)

Navzdory nadčasovosti a genialitě Tesly a jeho vynálezů byla jeho osoba vždy odsunuta na samý okraj povědomí společnosti. Avšak během posledních let lidé začínají rozpoznávat konspirační hru, která pohltila společnost a Nikola Tesla i jeho příběh se tak nepochybně stávají předmětem (samo)studia stále většího množství lidí.

“Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.“

– Nikola Tesla

Jeho narozeniny, 10. července, nás inspirovaly k vytvoření tohoto článku, a tak Vám přinášíme devět ohromujících Teslových vynálezů, které (by) měly obrovský dopad na naše životy.

1. Rádioradio-1452077_640

Za vynálezce rádia bývá (i v dnešní době) mylně považován Guglielmo Marconi, přestože již v roce 1943 bylo u Nejvyššího soudu prokázáno, že Tesla rádio vynalezl už několik let před Marconim. Tesla demonstroval, že radiové signály jsou jen jiný druh frekvence, která vyžaduje vysílač a přijímač. O patent si zažádal hned dvakrát (US 645576, US 649621), a to v roce 1897. Ale i tak americký patentový úřad udělil v roce 1904 patent na vynález rádia Macaronimu. Spousta lidí věří, že s tím měli co dočinění Thomas Edison a Andrew Carnegie, kteří Macaroniho finančně podporovali a byli dostatečně vlivní na to, aby rozhodnutí patentového úřadu změnili. Tento výsledek měl také výhodu pro americkou vládu, která se tak vyhnula výplatě nemalého honoráře, který si Tesla zasluhoval.

 

2. Střídavý proudalternating current-659035_640

Světová výstava v Chicagu 1893 – právě tehdy vyvrcholila válka na život a na smrt mezi Edisonovými a Teslovými vizemi o tom, jak produkovat a distribuovat energii. Rozdílem byly nízké náklady a bezpečí. Stejnosměrný proud, na kterém pracoval Edison (podpořen General Electric), byl nákladný v případě dlouhých vzdáleností. Navíc při jeho použití z měniče (komutátoru) vycházelo nebezpečné jiskření. Nezávisle na tom Edison a jeho zástupci využili všeobecného „nebezpečí“ spojeného s elektrickým proudem, aby lidem vštípili strach z Teslovy alternativy – střídavého proudu. Edison dokonce někdy demonstroval toto nebezpečí tak, že zabíjel zvířata elektrickým proudem. A tak dal Edison světu elektrické křeslo, zatímco napadal Teslovy pokusy o vytvoření bezpečné a nenákladné alternativy. Tesla odpověděl tím, že nechal střídavý proud procházet jeho vlastním tělem a vyprodukoval tak světlo, čímž dokázal bezpečnost střídavého proudu.

Tento spor mezi Edisonem a Teslou v roce 1893 byl vyvrcholením desetiletí plného podivných obchodních případů, ukradených myšlenek a potírání patentů, které chamtivý Edison vedl, aby zhatil Teslovy objevy. Přesto je to právě Teslův systém, který je v dnešní době využíván k výrobě a rozvodu elektrické energie po celém světě.

3. Elektromotorelectric-car-513627_640

Na technické specifikace tohoto vynálezu není dostatečný prostor (alespoň ne v tomto článku), stačí říct, že Teslův vynález motoru s rotujícím magnetickým polem mohl osvobodit lidstvo ze sevření Big Oil mnohem dříve. Nicméně, v roce 1930 tento objev podlehnul ekonomické krizi a druhé světové válce, která následovala. V roce 2003 byla založena firma Tesla Motors Inc., která se zabývá právě výrobou elektromobilů. Vynález elektromotoru však nese zásadní podíl na formování určitých aspektů světa, které dnes považujeme za samozřejmé: průmyslové ventilátory, domácí spotřebiče, vodní čerpadla, obráběcí stroje, elektrické nářadí, diskové jednotky, elektrické náramkové hodinky a kompresory.

4. Robotikarobot-845847_640

Teslova silně vědecky založená mysl jej dovedla k myšlence, že všechny živé bytosti jsou jen poháněny externími podněty. Prohlásil:

„Na základě všech mých myšlenek a jednání jsem předvedl, a činím tak každý den, že jsem jen automat schopný pohybu, který jen reaguje na vnější okolnosti.“

A tak vznikl koncept robota. Ovšem s tím, že lidský element zůstane zachován, protože Tesla naznal, že tyto repliky člověka by měly mít určitá omezení – konkrétně v růstu a rozmnožování.

Tesla rozhodně uchopil vše, co mu jeho inteligence mohla přinést. Umělá inteligence je dnes velmi žhavým tématem, o tom, jaké by její vývoj mohl mít následky si můžete přečíst tady.

5. Rentgenové zářeníx-ray-image-568241_640

Elektromagnetická a iontová radiace byla v 19. století žhavým předmětem průzkumu, nicméně Tesla se zaměřoval na celé její spektrum. Ve všem, od Kirliánových fotografií, které zachycují životní sílu, až po rentgen, který je běžnou součástí dnešní medicíny, hraje Tesla hlavní roli. Rentgenové záření, tak jako spousta jiných Teslových vynálezů, vycházelo z jeho přesvědčení, že vše, co potřebujeme k pochopení vesmíru, se okolo nás nachází neustále. Našim úkolem je vyvíjet skutečná zařízení, která nám pomohou rozšířit vnímání naší existence.

6. Laserlasers-495751_640

Když se v mysli člověka spojí dobré a zlé, mohou vznikat úžasné věci a vynález laseru je skvělým příkladem. Laser je bez pochyb obrovským přínosem pro chirurgii, ale zároveň má také obrovský podíl na vývoji digitálních médií.  Dokonce se tato inovace prolnula i do světa Sci-Fi a dala nám Reaganovské laserové meče ze Star Wars.

 

7. Světloplasma-lamp-113376_640

Ovšem, že nevytvořil samotné světlo, ale přišel na to jak světlo využít a  rozvést. Tesla vyvinul a běžně využíval fluorescentní žárovky ve své laboratoři již 40 let předtím, než s nimi přišel průmysl –  tedy Edison. Na Světové výstavě Tesla zohýbal skleněné trubky do tvaru jmen slavných vědců a vytvořil tak první neonové nápisy. Za mnohem impozantnější a kontroverznější je však považován Teslův transformátor. Je totiž rozhodně něčím, co by v té době průmysl velmi rád uchopil. Už jen ten koncept, že samotná planeta Země je magnet, který dokáže produkovat elektřinu (elektromagnetismus) za využití frekvence v roli vysílače. Už jen stačí dát na druhou stranu přijímač – podobně jako u rádia.

8. Dálkové ovládánívideo-controller-336657_640

Tento vynález také vycházel z principu rádia. Patent č. 613809 zastupoval první lodičku na dálkové ovládání a byl poprvé prezentován v roce 1898. Využitím několika větších baterií, vytvořil ovladač s tlačítky fungujícími na principu radiových signálů, které pohybovaly vrtulí lodě a kormidlem. I když tato technologie nebyla po nějakou dobu využita, dnes vidíme následky jejího vývoje německými vojáky, kteří za Druhé světové války využívali dálkově ovládaných tanků. Naštěstí se vývoj této technologie posunul směrem, který by neměl mít negativní dopad na lidskou svobodu.

9. Bezdrátová komunikace a neomezený přísun energieradio-tower-1270871_640

Tyto dva body jsou neoddělitelné, jelikož byly poslední kapkou pro mocenské elity – k čemu je dobrá energie, když ji nelze změřit a kontrolovat? Zdarma? Nikdy. J. P. Morgan kryl Teslu 150 000 $, aby postavil věž, která by využívala přirozených vibrací vesmíru k přenosu dat, a to včetně rozsáhlých informací s obrázky, hlasovými zprávami a textem. V té době tato myšlenka pro svět znamenala první a jedinou možnost bezdrátové komunikace. Zároveň to přineslo uvědomění toho, že mimo výdaje za věž samotnou, je vesmír plný energie, která je zadarmo a pomocí níž je možné vytvořit celosvětovou bezdrátovou sít propojující jednotlivce ze všech koutů světa. Lidé by tak mohli využít veškeré energie, která je obklopuje.

Výše zmíněné vynálezy nejsou jedinými Teslovými zásluhami, ovšem ty ostatní zůstávají nezveřejněné. Stovky jeho patentů jsou jen zlomkem toho, co nám mohl nabídnout. Pokud máte pocit, že by veškerý jeho průzkum měl být zpřístupněn veřejnosti, namísto jeho zatajování, připojte se ke světovému hnutí. Nedovolte, aby nám tyto informace byly utajovány a sdílejte alespoň ty, které máme, s Vašimi přáteli.

Web Release Tesla’s research se touto problematikou aktivně zabývá a jak uvádějí:

Povězte o tom Vašemu okolí, diskutujte a dělejte, cokoli je možné pro zveřejnění studií Nikola Tesly. Lidé už jsou unavení z korupce, chamtivosti a lží, protože právě tím je energetická krize – jednou velkou lží.

– Zdroj