Archiv štítku: škola

Nový trend ve školství: Meditace za trest

Před mnoha lety se ještě fyzické tresty považovaly za legální, všechny třídy měly jedno společné – rákosku, či vařečku, zavěšenou na stěně pro případ, že by žáci zlobili.  Způsoby trestání prošly v průběhu historie radikálními transformacemi, avšak vynalézaví učitelé přišli s novými prostředky, jako např. s podmínečným vyloučením, hodinami po škole, alternativními školami a také výchovnými poradci. Přineslo to ale nějaký smysluplný výsledek?

Článek Tělesný trest: Porušení práv dítěte ve škole (Corporal Punishment: Violation of Child Rights in School) se zabývá tím, jakou škodu fyzické praktiky mohou napáchat.

“Výsledky průzkumů vykazují, že aplikování fyzických trestů na děti jakéhokoli věku je naprosto neefektivní. Často se tato disciplinární strategie projevila jako velmi nebezpečná. Potrestání dítěte v něm vyvolává hněv a odpor, a také snižuje jeho sebevědomí. Jelikož se děti řídí vzorem dospělých, tresty v nich zanechávají dojem, že násilí a pomsta jsou řešením problémů.”

— profesor Maadabhushi Sridhar, autor článku Corporal Punishment 

Proč tedy nezkusit jiný, nefyzický, způsob? Člen zákonodárného shromáždění Roger Dickinson představil zákon na snížení trestů, a následných vyloučení studentů, za malé školní přestupky, jehož přijetí udělalo z Kalifornie první stát v USA, který přijal nový zákon omezující studentská disciplinární opatření. Dickinson uvedl:

“Děti, které byly trvale, či dočasně vyloučeny ze školy, mají pětkrát větší sklony ke kriminalitě. Namísto vyhazování studentů ze škol bychom je měli na škole udržet a vést je k tomu, aby školu dokončili a drželi se dál od trestněprávního systému.”

Celonárodní prosba o disciplinární reformu, začala v amerických politicích, učitelích a rodičích vyvolávat pochybnosti o doposud využívaných praktikách. Průzkum odhalil, že tresty ve formě vyloučení, propadnutí a hodin po škole brání žákům ve studiu, a to i těm bezproblémovým.

student-1571488_640

Velmi fascinující je jedna z úvodních myšlenek již zmíněného článku Corporal Punishment:

 

 

“Disciplíně vás nenaučí nikdo, kromě vás samých. Učebnice představují zdroj informací a komunikace během učení je doplňuje. Aby se člověk stal moudrým, výchova a vzdělávání musejí být obohaceny o zdravý rozum, který zahrnuje i kázeň. Disciplína je obsažena v postoji, charakteru, zodpovědnosti, či závazku a tudíž je niterní,  zatímco snaha ji vyvolat je externím procesem. Je tedy třeba internalizovat průběh vzdělávání a disciplíny. Potom spolu disciplína i vzdělání půjdou ruku v ruce slovem i duší.”

— profesor Maadabhushi Sridhar

Zaměřme se na slova “niterní” a “duše”. Hroutí se systém protože neučíme děti, aby se rozvíjely zevnitř? Co kdybychom se pokusili porozumět tomu, co nám říkají, abychom se tak dostali pod povrch tohoto problému?

V Baltimoru, ve státě Maryland, na základní škole Roberta W. Colemana zaujali k dosahování disciplíny jejich žáků nový, holistický, postoj. Namísto jejich trestání, nebo schůzek s ředitelem školy, jsou žáci této školy posíláni do “místnosti uvědomění” (the mindful moment room), kde mají prostor k tomu, aby meditovali a zklidnili tak svou mysl.

Zmíněné opatření dnes působí už rok a vedení školy si povšimlo toho, že od té doby nedošlo k žádným vyloučením, či propadnutím.

steinbach-56641_640

Za přípravou tohoto nového disciplinárního postupu stojí baltimorská nezisková organizace Holistic Life Foundation, jejímž cílem je péče o blahobyt dětí a dospělých z méně zabezpečených komunit. Jeden z organizátorů projektů – Andres Gonzales – říká, že žáci opravdu vnímají tyto zážitky a sdílejí to, co se naučili, se svými rodinami. Uvedl, že:

“Toto je způsob, jak vynaložit s efektem šíření (the trickle down effect), když mámy a tátové mají těžký den, vykřičí se večer na děti, a ty jdou druhý den do školy a křičí na jejich kamarády. Na druhé straně, někteří rodiče nám řekli, že jednou přišli z práce domů a jejich dcerka přiběhla a povídá: ‘Hele mami, honem, sedni si, musím tě naučit, jak správně dýchat!'”

Neustále probíhají studie, které potvrzují pozitivní účinky meditace: úlevu od bolesti, nárůst kreativity, zmírnění stresu a posílení imunity. Jedna studie dokonce prokazuje, že meditace může zvrátit vzniklé srdeční onemocnění.

“Místnost uvědomění” na základní škole Roberta W. Colemana je vybavená lampami, dekoracemi a fialovými polštářky – což je obrovský rozdíl oproti klasickým hodinám po škole, nebo schůzce s ředitelem. Studenti jsou zde vedeni k tomu, aby seděli, dýchali, meditovali a zklidnili svou mysl. Mají také prostor k tomu, aby se otevřeli a svěřili se s tím, co je tam přivedlo.

“Je to úžasné.” poznamenal Kirk Philips, holistický koordinátor na Colemanově střední. “Nenapadlo by vás, že by děti dokázaly v tichosti meditovat. A ony to zvládají.” Dokonce i na vánočním večírku, děti měly meditovat před tím, než dostaly dárky. “Pro malé dítě musí být těžké se posadit a meditovat, když víte, že máte za chvíli dostat pytel dárků, a ony to dokázaly! Byl to krásný pohled. Usmívali jsme se jeden na druhého a pozorovali je.” vysvětlil Philips.

meditation-428382_640Není to jen záležitost této školy, i ostatní se pokoušejí implementovat tyto praktiky. Ve Velké Británii probíhá projekt Vědomí ve Školách (Mindfulness in Schools project), jehož smyslem je naučit dospělé, jak uskutečnit tento program. Na tom stejném pracuje i americká nezisková organizace Uvědomělé školy (Mindful Schools).

Tyto snahy zapojit sílu vnímání přítomného momentu znamenají obrovský průlom pro studenty, učitele i rodiče. Chtěli byste, aby vaše děti chodili do takovéto školy?

Meditací jsme se zabývali již v několika předchozích příspěvcích, např.: co dělá meditace s mozkemproč bychom měli meditovat a jak se pomocí meditace můžete zbavit stresu.

 – Zdroj